Nakon završetka obuke, polaznici će steći znanja, veštine i privilegije kako bi protumačili izveštaje Harrison Assessments, kao i da bi pružili povratne informacije svojim klijentima.

Ovi moćni izveštaji o ličnim analizama i alatima imaju korist za svaki deo profesionalnog procesa, od zapošljavanja i odabira talenta do poznavanja sopstvenih jedinstvenih osobina ponašanja i korišćenja tog detaljnog znanja da evoluirate za veći uspeh.

https://www.harrisonassessments.com/system-overview-video.html

Za više informacija o Harrison Assessments metodologiji, kliknite ovde.

PROGRAM OBUKE ZA AKREDITACIJU

PREUZMITE IZVEŠTAJE 

  • How to Manage, Develop and Retain employee

  • Leadership Competencies Overview_Senior Leader

  • Selection_Job Success Analysis

  • Development Workbook for Position

  • Development_Leadership Paradox Report

  • Engagement and Retention Analysis

TRENER

Nikolina Janković

Regional Assessment Manager,

Certified Harrison Assessor

Za više informacija:

+381 63 296 124

nikolina.jankovic@assert.pro

Nikolina je diplomirani industrijski psiholog, sa višegodišnjim  iskustvom u vođenju projekata i timova, široku ekspertizu u proceni talenata, regrutaciji i razvoju ljudi. Do sada je vodila veliki broj assessment projekata sa različitim ciljevima, kao što  su selekcija talenata, upravljanje razvojem talenata, planiranje  sukcesije, skeniranje organizacijskog potencijala, i drugih. Poseduje internacionalne sertifikate za Harrison Assessments, SHL, Great People Inside i Genos International (trener emocionalne inteligencije).

Svoje iskustvo je stekla u radu sa internacionalnim i domaćim kompanijama različitih industrija, kao što su Lidl, Ikea, Lear Corporation, Phoenix Group, Cooper Tires & Rubbers, MPC, DIS, Etihad Airways, Delamode, Dragon Maritime, Intersport i drugi.

KOME JE NAMENJENA HARRISON ASSESSMENTS OBUKA  ZA  AKREDITACIJU?