ŽENE U BIZNISU

Ravnopravnost polova u svetu biznisa je tema sa kojom se susrećemo sve češće. Da li žene imaju ista prava u poslovnom svetu ili je ovo i dalje mit 21. veka?

preuzmite ebook

Strateški pristup je temelj uspešnog poslovanja.

Savremeni, dinamični svet biznisa postavlja brojne izazove za sve kompanije i njihove zaposlene. Kako se dugoročno održati na tržištu rada? Kako ostvariti konkurentsku prednost? Kako postati najpoželjniji poslodavac? Pozicioniranje na tržištu rada je u stvari proces kome treba prići na strateškom nivou, podržanim optimalnim poslovnim odlukama.

Kontinuirano prikupljanje i interpretacija relevantnih informacija vezanih za tržišne trendove predstavljaju osnovu za kreiranje uspešne poslovne strategije i donošenje efikasnih poslovnih odluka.

Naš portfolio usluga uključuje:

Studija dostupnosti talenata

Sistematsko istraživanje dostupnosti različitih profila talenata uz detaljan pregled svih lokacija od interesa.

Saznajte više

Istraživanje zarada

Sistemski pregled i detaljna statistika zarada i drugih kompenzacija i beneficija za različite pozicije u relevantnim kompanijama.

Saznajte više

Revizija sistema kompenzacija i beneficija

Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja.

Saznajte više

Konsultantske usluge o mapiranju talenata

Sistematski pregled dostupnosti relevantnih talenata na pozicijama od interesa, baziran na dugogodišnjem iskustvu, ekspertizi i poznavanju tržišta.

Saznajte više

Konsultantske usluge o rangovima zarada

Efikasan pregled tržišnih trendova u pogledu zarada i drugih kompenzacija i beneficija.

Saznajte više

Pregled troškova života

Efikasan i sistematičan pregled ključnih uslova vezanih za tržište rada i raspoloživu radnu snagu.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva poslom i posvećenosti zaposlenih

Precizno utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih svim relevantnim organizacijskim aspektima i uticaja na njihovu posvećenost i performanse.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva i posvećenosti u odnosu sa klijentima

Obezbedite posvećenost vaših zaposlenih ka pružanju najbolje usluge klijentima kompanije.

Saznajte više

Uvođenje sistema upravljanja učinkom

Obezbedite da aktivnosti i rezultati svih zaposlenih ispunjavaju organizacione ciljeve efikasno i efektivno.

Saznajte više

Sken organizacijske kulture

Sistematski uvid u sve relevantne aspekte organizacione kulture, dobijen direktno od zaposlenih i nadležnih predstavnika kompanije.

Saznajte više

Employer Branding studija

Employer Branding je kompleksan proces promocije kompanije i njene organizacione kulture, koji ima za cilj da određenog poslodavca učini „poslodavcem po ličnom izboru“, odnosno željenim poslodavcem.

Saznajte više

(Re)dizajn organizacione strukture

Optimizovana organizaciona struktura kao jedan od ključnih koraka ka efikasnom poslovanju.

Saznajte više

Organizacijski konsalting​

Sveobuhvatan program sistematske i profesionalne podrške u svim ključnim HR procesima u kompaniji.

Saznajte više