Razvoju smo dali novi izgled i formu! Gejmifikacijom i gejmifikovanim sadržajem učinili smo naše razvojne programe privlačnijim i zabavnijim, zadržavajući kvalitet sadržaja i primenljivost naučenog u svakodnevnom radu.

Ozbiljna igra – ključan pokretač promene i razvoja

Gejmifikovan trening – Gamelearn

Ostvarili smo partnerstvo sa Gamelearn-om, najnagrađivanijom game-based platformom za učenje u korporativnom kontekstu. Osim široke palete igara za razvoj različitih veština, na raspolaganju je i mogućnost kreiranja potpuno novih, 100% prilagođenih ozbiljnih igara, za specifične kompanijske procese i potrebe.

Off the shelf treninzi – Ozbiljne igre koje tradicionalne poslovne veštine razvijaju na drugačiji način! Kombinacijom kvalitetnog edukativnog sadržaja sa simulacijom realnih situacija i elementima gejmifikacije Gamelearn ozbiljne online igre u roku od 1 do 10 sati aktivnog igranja razvijaju sledeće veštine:
• liderstvo i vođenje timova
• pregovaranje i prodaja
• upravljanje vremenom i ličnom produktivnošću
• korisnička podrška
• koučing
• efektivno delegiranje
• efektivan feedback
• asertivnost
• ubeđivanje i uticaj
• zaštita podataka na internetu
• upravljanje emocijama
• kreativno razmišljanje
• rešavanje konflikta
• rad na daljinu
• upravljanje timom na daljinu
• agilna filozofija
• donošenje odluka
• interpersonalna komunikacija
• rezilijentnost
• upravljanje promenom
• postavljanje i rad sa ciljevima
• neverbalna komunikacija
• efektivni sastanci
• različitost i inkluzija
• prezentacione veštine
• timski rad
• aktivno slušanje
• identifikacija prodajnih prilika

Gejmifikacija procesa – kreiranje ozbiljnih igara za potrebe digitalizacije kompanijskih procesa poput interne komunikacije i onboarding-a, što olakšava unifikaciju procesa i rad timova i pojedinaca na više lokacija.

Tailor-made igre – 100% prilagođene vašim potrebama. Prateći Gamelearn metodologiju kreiramo potpuno nove igre koje odgovaraju na vaše specifične razvojne potrebe, razvijajući targetirane veštine kroz prilagođene simulacije relevantnih situacija.

Zašto?

• za razvoj specifičnih veština
• za digitalizaciju procesa učenja i razmene informacija
• za unapređenje angažmana i motivacije učesnika tokom razvojnog programa

Gejmifikovana radionica – Lego® Serious Play®

Koristeći Lego® Serious Play® (LSP) metodologiju, sertifikovani facilitatori ponudiće Vam alat i priliku da u bezbednom okruženju istražite stavove, steknete nove uvide, upoznate saradnike i definišete principe koji će usmeravati buduće timske odluke i dinamiku. Polazeći od pretpostavke da se odgovor na kompleksne izazove krije u kolektivnom znanju unutar grupe, LSP metodologija pruža odličnu osnovu za planiranje i delovanje u aktuelnim ali i budućim izazovnim situacijama.

Zašto?

Upoznavanje i povezivanje tima
Bolje razumevanje timskih proceesa
Sagledavanje šire slike i razumevanje različitih perspektiva
Olakšavanje i unapređenje procesa komunikacije u ciju rešavanja problema