Proces karijerne tranzicije može biti razvojan i tranformacioni kako za pojedince tako i za kompanije koje se suočavaju sa promenama zaposlenih.
Cilj podrške u karijernoj tranziciji je prepoznavanje i otvaranje prilika za naredni karijerni korak, kako izvan kompanije tako i unutar nje.
Identifikacija potencijala kandidata kroz alate procene daje osnovu za samoevaluaciju kandidata koja je ključna u procesu tranzicije kao i smernice za maksimalno individualizovan pristup.
Podizanje zapošljivosti u željenoj oblasti ostvaruje se kroz: Unapređenje veština (ažuriranje biografije, priprema za razgovor za posao, identifikacija ključnih kanala za informisanje i apliciranje, razvoj ličnog profesionalnog brenda i umrežavanje) Karijerno savetovanje i Aktivno promovisanje ka poslodavcima.
Karijerna tranzicja & Outplacement su idealna rešenja u sledećim situacijama:
• Kompanija želi da pruži podršku zaposlenom u identifikaciji naredne karijerne prilike unutar kompanije.
• Kompanija želi da podrži zaposlenog u razvoju karijere izvan nje.
• Pojedinac želi da redefiniše svoje karijerne planove i aktivnosti.

Program može biti realizovan individualno i grupno. Trajanje programa je od 1 do 6 meseci u zavisnosti od nivoa pozicije kandidata i željenog intenziteta podrške kroz savetovanje i promovisanje.