Kao odgovor na realnu potrebu da dinamiku, teme i pristup u razvoju specifično prilagodimo pojedincu i njegovim potrebama, kreirali smo individualizovane programe za profesionalno i lično usavršavanje.

Realizacija programa odvija se kroz 3 faze: procena potencijala i kompetenci, trening program i koučing podrška.

Bazirano na psihološkoj proceni i analizi ličnih kompetencija i potencijala, zajedno sa klijentom, definišemo relevantne oblasti i realizujemo edukaciju. Najčešće teme edukacija su efikasno delegiranje, podizanje svesti o drugima i empatija, uviđanje značaja i alati za motivaciju ljudi i njihov razvoj i srodno. Nakon treninga, klijenta na putu promene dodatno podržavamo kroz koučing – fokusiran na podizanje motivacije za učenje, ublažavanje otpora promenama, prevazilaženje odlaganja kao i osnaživanje u pozitivnim promenama.

Trajanje programa je od 1 do 3 meseca, gde je u prvoj fazi fokus na trening sesijama na koje se nastavlja koučing kao podrška primeni naučenog.