Analiziramo. Procenjujemo. Razvijamo.

Mi smo konsultanti koji uporno pronalaze svaki sledeći jaz između onoga što jeste i onoga što bi naši klijenti želeli. Mi ne otkrivamo prostor za razvoj, mi delujemo unutar njega.

U svom portfoliu imamo vrhunske metodologije

Procene
Razvoj
Poslovna analitika

Procene

Naš asesment portfolio uključuje najrelevantnije metodologije i pokriva ukupan spektar potreba svakog klijentaNaš cilj je da klijentima pružimo najpouzdaniji uvid u karakteristike i potencijale kandidata, uz najviši nivo kvaliteta i sveobuhvatnu uslugu procene u organizacijskom kontekstu. Vođeni tom misijom, kreirali smo portfolio metoda i alata za procenu koji predstavljaju najbolja rešenja, bez obzira da li vam je potrebna profesionalna selekcija ili želite da identifikujete i razvijate talente unutar vaše kompanije.

Selekcija talenata

Cilj naše procene u svrhu selekcije talenata jeste pružanje ključnih informacija za donošenje pravih odluka prilikom zapošljavanja i izbegavanje greške prilikom odabira novih zaposlenih.

Saznajte više

Procena faktora posvećenosti i motivacije

Teško je doći do pravih talenata a još teže ih je zadržati. Zato smo kreirali rešenja procene koja za cilj imaju identifikovanje faktora koji doprinose posvećenosti i zadržavanju zaposlenih unutar organizacije.

Saznajte više

Karijerna orijentacija i savetovanje

Procena u svrhu karijerne orijentacije i savetovanja Ispravna karijerna orijentacija jeste jedna od poslovnih odluka koja dramatično utiče na kvalitet života svakog pojedinca, njegovo blagostanje i sposobnost da realizuje svoj pun humani potencijal. U interesu svake organizacije je da ikuplja ljude koji baš nju vide kao svoj preferirani profesionalni izbor.

 

Saznajte više

Razvojna procena lidera i menadžera

Procena lidera pruža saznanja o tome da li vaš trenutni tim lidera ima kompetencije koje su potrebne za ispunjenje vašeg organizacijsko – strateškog plana kao i prikaz razvojnih potreba zaposlenih na visokim pozicijama.

 

Saznajte više

Razvoj

Verujemo da je profesionalni razvoj najvitalnija tačka našeg rada. U njegovom središtu je uvek čovek.Naš pristup je holistički, počinje i završava se sa ljudima. Globalno priznate metodologije, autentično lokalno iskustvo i posvećenost Assert konsultanata čine ga pristupom u koji verujemo.

Grupni razvojni programi – Blended rešenja

Naši grupni razvojni programi predstavljaju pažljivo odabranu kombinaciju različitih pristupa učenju u skladu sa specifičnim potrebama klijenta, a sve u cilju obezbeđivanja što jačih efekata.


 
			 			      Saznajte više
 


    

Individualni razvojni program

Kreiramo programe koji najefikasnije podržavaju profesionalni razvoj svakog pojedinca.

Saznajte više

Outplacement i podrška u karijernim promenama

Svrha karijerne tranzicije je prepoznavanje i otvaranje prilika za naredni karijerni korak, kako izvan kompanije tako i unutar nje

Saznajte više

Profesionalna koučing podrška

Ova vrsta razvojne intervencije ima izuzetnu korist i vrednost za ljude koji žele da ostvare bolji lični i profesionalni učinak.

Saznajte više

Poslovna analitika

Iza svake dobre odluke stoje pravi podaci, a iza njih precizno istraživanje.Assert tim za eksterna i interna istraživanja je tu da svojom ekspertizom doprinese ostvarivanju ciljeva naših klijenata uz pomoć jasno definisanog strateškog plana. Mi kreiramo plan i metodologiju i efikasno sprovodimo empirijska istraživanja tržišta u skladu sa standardima visokog kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama klijenata.

Studija dostupnosti talenata

Sistematsko istraživanje dostupnosti različitih profila talenata uz detaljan pregled svih lokacija od interesa.

Saznajte više

Istraživanje zarada

Sistemski pregled i detaljna statistika zarada i drugih kompenzacija i beneficija za različite pozicije u relevantnim kompanijama.

Saznajte više

Revizija sistema kompenzacija i beneficija

Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja.

Saznajte više

Konsultantske usluge o mapiranju talenata

Sistematski pregled dostupnosti relevantnih talenata na pozicijama od interesa, baziran na dugogodišnjem iskustvu, ekspertizi i poznavanju tržišta.

Saznajte više

Konsultantske usluge o rangovima zarada

Efikasan pregled tržišnih trendova u pogledu zarada i drugih kompenzacija i beneficija.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva poslom i posvećenosti zaposlenih

Precizno utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih svim relevantnim organizacijskim aspektima i uticaja na njihovu posvećenost i performanse.

Saznajte više

Sken organizacijske kulture

Sistematski uvid u sve relevantne aspekte organizacione kulture, dobijen direktno od zaposlenih i nadležnih predstavnika kompanije.

Saznajte više

(Re)dizajn organizacione strukture

Optimizovana organizaciona struktura kao jedan od ključnih koraka ka efikasnom poslovanju.

Saznajte više

ŽENE U BIZNISU

Ravnopravnost polova u svetu biznisa je tema sa kojom se susrećemo sve češće. Da li žene imaju ista prava u poslovnom svetu ili je ovo i dalje mit 21. veka?

preuzmite ebook

Klijenti koje podržavamo

Ko smo mi?

Mi smo grupa upornih i posvećenih konsultanata, koji veruju da se svaki sistem i pojedinac mogu dodatno unaprediti i razviti.

Aktuelnosti

Zainteresovani ste za naše programe?

Ako već sada mislite da zajedno možemo postići mnogo, hajde da se upoznamo. Tada ćete biti sigurni u to.