Analiziramo. Procenjujemo. Razvijamo.

Mi smo konsultanti koji uporno pronalaze svaki sledeći jaz između onoga što jeste i onoga što bi naši klijenti želeli. Mi ne otkrivamo prostor za razvoj, mi delujemo unutar njega.

U svom portfoliu imamo vrhunske metodologije

Procene
Razvoj
Istraživanja

Procene

Naš asesment portfolio uključuje najrelevantnije metodologije i pokriva ukupan spektar potreba svakog klijentaNaš cilj je da klijentima pružimo najpouzdaniji uvid u karakteristike i potencijale kandidata, uz najviši nivo kvaliteta i sveobuhvatnu uslugu procene u organizacijskom kontekstu. Vođeni tom misijom, kreirali smo portfolio metoda i alata za procenu koji predstavljaju najbolja rešenja, bez obzira da li vam je potrebna profesionalna selekcija ili želite da identifikujete i razvijate talente unutar vaše kompanije.

Selekcija talenata

Cilj naše procene u svrhu selekcije talenata jeste pružanje ključnih informacija za donošenje pravih odluka prilikom zapošljavanja i izbegavanje greške prilikom odabira novih zaposlenih.

Saznajte više

Procena faktora posvećenosti i motivacije

Teško je doći do pravih talenata a još teže ih je zadržati. Zato smo kreirali rešenja procene koja za cilj imaju identifikovanje faktora koji doprinose posvećenosti i zadržavanju zaposlenih unutar organizacije.

Saznajte više

Kreiranje idealnog profila

Niste sigurni koje veštine treba da poseduje zaposleni da bi bio uspešan na određenoj poziciji? Na raspolaganju vam je procena koja ima za cilj kreiranje željenog profila kompetencija za datu poziciju u okviru vaše organizacije.

Saznajte više

Karijerna orijentacija i savetovanje

Procena u svrhu karijerne orijentacije i savetovanja Ispravna karijerna orijentacija jeste jedna od poslovnih odluka koja dramatično utiče na kvalitet života svakog pojedinca, njegovo blagostanje i sposobnost da realizuje svoj pun humani potencijal. U interesu svake organizacije je da ikuplja ljude koji baš nju vide kao svoj preferirani profesionalni izbor.

 

Saznajte više

Razvojna procena lidera i menadžera

Procena lidera pruža saznanja o tome da li vaš trenutni tim lidera ima kompetencije koje su potrebne za ispunjenje vašeg organizacijsko – strateškog plana kao i prikaz razvojnih potreba zaposlenih na visokim pozicijama.

 

Saznajte više

Procena kreirana po meri i benchmark zasnovan na top-performerima

Svaka kompanija predstavlja složen mehanizam sa jedinstvenim setom vrednosti, pocesa i kulture. Opšti principi I kriterijumi procene mogu biti polazište, ali za vrhunske rezultate potrebno je prilagoditi celokupan proces tako da omogućimo uočavanje baš onakvih ljudi i kompentencija koje će biti idealan spoj sa kompanijom.

Saznajte više

Specijalizovana procena

 • Procena prodajnih veština
 • Procena blagostanja zaposlenih (wellbeing)
 • Sken organizacijske kulture
Saznajte više

Talent menadžment

program Identifikujte snage i prostor za razvoj svojih zaposlenih. Sistemski pristup razvoju talenata u organizaciji je siguran put ka strateškom i dugoročnom razvoju same organizacije.

Saznajte više

Razvoj

Verujemo da je profesionalni razvoj najvitalnija tačka našeg rada. U njegovom središtu je uvek čovek.Naš pristup je holistički, počinje i završava se sa ljudima. Globalno priznate metodologije, autentično lokalno iskustvo i posvećenost Assert konsultanata čine ga pristupom u koji verujemo.

Grupni razvojni programi – Blended rešenja

Naši grupni razvojni programi predstavljaju pažljivo odabranu kombinaciju različitih pristupa učenju u skladu sa specifičnim potrebama klijenta, a sve u cilju obezbeđivanja što jačih efekata.


 
			 			      Saznajte više
 


    

Individualni razvojni program

Kreiramo programe koji najefikasnije podržavaju profesionalni razvoj svakog pojedinca.

Saznajte više

Outplacement & podrška u karijernim promenama

Svrha karijerne tranzicije je prepoznavanje i otvaranje prilika za naredni karijerni korak, kako izvan kompanije tako i unutar nje

Saznajte više

Gejmifikovani razvojni programi 

Razvoj sada ima novi izgled i oblik! Uz gejmifikaciju i sadržaj zasnovan na igricama, učinili smo naše razvojne programe atraktivnijim i zabavnijim, uz zadržavanje kvaliteta i primenljivosti sadržaja u svakodnevnom radu.

Saznajte više

Profesionalna koučing podrška

Ova vrsta razvojne intervencije ima izuzetnu korist i vrednost za ljude koji žele da ostvare bolji lični i profesionalni učinak.

Saznajte više

Istraživanja

Iza svake dobre odluke stoje pravi podaci, a iza njih precizno istraživanje.Assert tim za eksterna i interna istraživanja je tu da svojom ekspertizom doprinese ostvarivanju ciljeva naših klijenata uz pomoć jasno definisanog strateškog plana. Mi kreiramo plan i metodologiju i efikasno sprovodimo empirijska istraživanja tržišta u skladu sa standardima visokog kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama klijenata.

Studija dostupnosti talenata

Sistematsko istraživanje dostupnosti različitih profila talenata uz detaljan pregled svih lokacija od interesa.

Saznajte više

Istraživanje zarada

Sistemski pregled i detaljna statistika zarada i drugih kompenzacija i beneficija za različite pozicije u relevantnim kompanijama.

Saznajte više

Revizija sistema kompenzacija i beneficija

Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja.

Saznajte više

Konsultantske usluge o mapiranju talenata

Sistematski pregled dostupnosti relevantnih talenata na pozicijama od interesa, baziran na dugogodišnjem iskustvu, ekspertizi i poznavanju tržišta.

Saznajte više

Konsultantske usluge o rangovima zarada

Efikasan pregled tržišnih trendova u pogledu zarada i drugih kompenzacija i beneficija.

Saznajte više

Pregled troškova života

Efikasan i sistematičan pregled ključnih uslova vezanih za tržište rada i raspoloživu radnu snagu.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva poslom i posvećenosti zaposlenih

Precizno utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih svim relevantnim organizacijskim aspektima i uticaja na njihovu posvećenost i performanse.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva i posvećenosti u odnosu sa klijentima

Obezbedite posvećenost vaših zaposlenih ka pružanju najbolje usluge klijentima kompanije.

Saznajte više

Uvođenje sistema upravljanja učinkom

Obezbedite da aktivnosti i rezultati svih zaposlenih ispunjavaju organizacione ciljeve efikasno i efektivno.

Saznajte više

Sken organizacijske kulture

Sistematski uvid u sve relevantne aspekte organizacione kulture, dobijen direktno od zaposlenih i nadležnih predstavnika kompanije.

Saznajte više

Employer Branding studija

Employer Branding je kompleksan proces promocije kompanije i njene organizacione kulture, koji ima za cilj da određenog poslodavca učini „poslodavcem po ličnom izboru“, odnosno željenim poslodavcem.

Saznajte više

(Re)dizajn organizacione strukture

Optimizovana organizaciona struktura kao jedan od ključnih koraka ka efikasnom poslovanju.

Saznajte više

Organizacijski konsalting​

Sveobuhvatan program sistematske i profesionalne podrške u svim ključnim HR procesima u kompaniji.

Saznajte više

ŽENE U BIZNISU

Ravnopravnost polova u svetu biznisa je tema sa kojom se susrećemo sve češće. Da li žene imaju ista prava u poslovnom svetu ili je ovo i dalje mit 21. veka?

preuzmite ebook

Klijenti koje podržavamo

Ko smo mi?

Mi smo grupa upornih i posvećenih konsultanata, koji veruju da se svaki sistem i pojedinac mogu dodatno unaprediti i razviti.

Aktuelnosti

Zainteresovani ste za naše programe?

Ako već sada mislite da zajedno možemo postići mnogo, hajde da se upoznamo. Tada ćete biti sigurni u to.