ŽENE U BIZNISU

Ravnopravnost polova u svetu biznisa je tema sa kojom se susrećemo sve češće. Da li žene imaju ista prava u poslovnom svetu ili je ovo i dalje mit 21. veka?

preuzmite ebook

Strateški pristup je temelj uspešnog poslovanja.

Savremeni, dinamični svet biznisa postavlja brojne izazove za sve kompanije i njihove zaposlene. Kako se dugoročno održati na tržištu rada? Kako ostvariti konkurentsku prednost? Kako postati najpoželjniji poslodavac? Pozicioniranje na tržištu rada je u stvari proces kome treba prići na strateškom nivou, podržanim optimalnim poslovnim odlukama.

Kontinuirano prikupljanje i interpretacija relevantnih informacija vezanih za tržišne trendove predstavljaju osnovu za kreiranje uspešne poslovne strategije i donošenje efikasnih poslovnih odluka.

Naš portfolio usluga uključuje:

Studija dostupnosti talenata

Sistematsko istraživanje dostupnosti različitih profila talenata uz detaljan pregled svih lokacija od interesa.

Saznajte više

Istraživanje zarada

Sistemski pregled i detaljna statistika zarada i drugih kompenzacija i beneficija za različite pozicije u relevantnim kompanijama.

Saznajte više

Revizija sistema kompenzacija i beneficija

Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja.

Saznajte više

Konsultantske usluge o mapiranju talenata

Sistematski pregled dostupnosti relevantnih talenata na pozicijama od interesa, baziran na dugogodišnjem iskustvu, ekspertizi i poznavanju tržišta.

Saznajte više

Konsultantske usluge o rangovima zarada

Efikasan pregled tržišnih trendova u pogledu zarada i drugih kompenzacija i beneficija.

Saznajte više

Istraživanje zadovoljstva poslom i posvećenosti zaposlenih

Precizno utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih svim relevantnim organizacijskim aspektima i uticaja na njihovu posvećenost i performanse.

Saznajte više

Sken organizacijske kulture

Sistematski uvid u sve relevantne aspekte organizacione kulture, dobijen direktno od zaposlenih i nadležnih predstavnika kompanije.

Saznajte više

(Re)dizajn organizacione strukture

Optimizovana organizaciona struktura kao jedan od ključnih koraka ka efikasnom poslovanju.

Saznajte više