SHL Assessment

U organizacijskom kontekstu, često se javlja potreba za psihometrijskim, validnim i objektivnim merenjem različitih osobina, veština ili sposobnosti kod kandidata ili trenutnih zaposlenih. Korišćenjem preciznih alata, kao što su SHL alati za procenu i razvoj, pruža vam se mogućnost dobijanja validnih i pouzdanih rezultata koji dalje omogućavaju brojne benefite za organizaciju i celo poslovanje. Ukoliko organizacija shvata vrednost ulaganja u izbor novih i razvoj postojećih kadrova korišćenjem prediktivnih alata poput SHL-a ulagaće u svoje najvrednije resurse – svoje zaposlene!

Zašto izabrati SHL u odnosu na druge metodologije?

Validirana i standardizovana metodologija, na srpskom i globalnom uzorku
Pruža poređenje kandidata na osnovu normi specifičnih za nivo pozicije (menadžeri, eksperti, diplomci, operativci)
Rešenje bazirano na iskustvu najuspešnijih kompanija
Nagrađivana metodologija koja pruža proverene poslovne rezultate kroz unapređenje kvaliteta odluka prilikom zapošljavanja i razvoja zaposlenih, kao i kroz bolje usklađivanje ljudi sa kompanijskom strategijom

 

Više o SHL assessmentu možete videti na:

 

 

 

 

 

 

Zainteresovani ste za naše programe?

Ako već sada mislite da zajedno možemo postići mnogo, hajde da se upoznamo. Tada ćete biti sigurni u to.