Koučing je proces baziran na saznanjima iz psihologije, teorije organizacionog razvoja, sociologije i mnogih drugih oblasti. Pristup u koji mi verujemo i koji primenjujemo uključuje osmišljene i fokusirane razgovore uz korišćenje metodologije iz širokog spektra koučing pristupa i tehnika.

U cilju maksimalnog efekta ove vrste razvojne intervencije, mi koristimo Harrison Assessment kao polaznu tačku svakog koučing procesa. Izveštaj nakon ovog psihološkog testa pruža pre svega klijentu uvid u sopstvene snage i prilike za usavršavanje, dok u isto vreme daje osnovu za postavljanje koučing ciljeva.

Ovakva vrsta razvojne intervencije ima izuzetnu upotrebnu vrednost kod osoba koje žele da ostvare bolji lični učinak.

Kako bi koučing kao pristup imao efekta na pojedince ali i organizacione promene i kulturu, podrška se realizuje kroz nekoliko faza:
1. Procena. Utvrđivanje individualnih potencijala, snaga i polja za unapređenje kroz alate procene. Fokus ove faze je procena u cilju učenja a ne procena naučenog.
2. Postavljanje ciljeva. U pratnerstvu kouča i klijenta definišu se promene u ponašanju koje će biti pokazatelji željenog progresa
3. Koučing. Realizacija koučing podrške dešava se kroz niz sesija posvećenih dostizanju postavljenih ciljeva. Ciklus obuhvata 3 do 7 sesija. Period realizacije se dogovara sa klijentom dok preporučena dinamika podrazumeva razmak između sesija od 1 do 4 nedelje.

Pokazatelj progresa je poboljšani učinak na ličnom i profesionalnom planu klijenta, a može biti i ponovno testiranje nakon određenog perioda vremena.