Cilj naše procene u svrhu selekcije talenata jeste pružanje ključnih informacija za donošenje pravih odluka prilikom zapošljavanja i izbegavanje greške prilikom odabira novih zaposlenih.

 

Tokom procesa selekcije u konsultaciji sa vama sprovodimo sledeće korake:
• identifikujemo idealan profil kandidata (za graduate, blue collar, professional ili manager nivo pozicija)
• biramo najrelevantniju metodologiju i alate procene na osnovu specifičnosti selekcionog procesa (testovi ličnosti, testovi posobnosti, testovi znanja i veština, intervju baziran na kompetencijama ili sveobuhvatan centar procene)
• vršimo procenu uklapanja određenog kandidata u definisani profil kompetencija
• identifikujemo faktore koji mogu pozitivno uticati na njegov uspeh kao i faktore koji mogu ometati uspeh na datoj poziciji
• izveštavamo vas o rezultatima procene na individualnom nivou ili poredimo grupu kandidata

Sprovođenjem procene u sklopu procesa selekcije omogućeno vam je donošenje objektivnih odluka zasnovanih na podacima. Izborom pravog kandidata omogućavate produktivnost i profitabilnost u okviru date pozicije i štedite vreme i novac kroz smanjenje fluktuacije i ponavljanje hiring procesa.