Naši razvojni programi, predstavljaju pažljivo izabranu kombinaciju različitih načina učenja spram specifičnih potreba klijenta, a sve sa ciljem obezbeđivanja što snažnijih efekata.

Kombinovani razvojni programi odvijaju se u nekoliko faza:
1. Trening intervencije 
2. 1-1 Mentorska podrška
3. Implementacijska radionica.

Trening intervencije mogu biti realizovane in-house, on-line, putem platforme za gejmifikaciju ili kombinacija svega navedenog. Nakon grupnog trening rada, svakom učesniku dostupna je individualna mentorska podrška za dodatno razumevanje teme, otklanjanje dilema i/ili osnaživanje za primenu novostečenih znanja i uvida. Finalna podrška primeni realizuje se kroz implementacijsku radionicu. Bazirano na iskustvenom učenju i grupnoj dinamici dodatno se stavlja fokus na potrebu za primenom naučenog u svakodnevnim situacijama te evauaciju efekata koje to može imati na željene rezultate.

Razvojni put koji preporučujemo: