Kada želite da za kratko vreme dobijete detaljne, a u isto vreme objektivne i precizne informacije o kandidatima, Harrison Assessments vam pruža tu mogućnost. Kroz samo jedan upitnik možete dobiti ključne informacije potrebne za akviziciju talenata, retenciju zaposlenih, razvoj talenata i lidera ili za karijerno savetovanje.

Harrison Assessments nudi SmartQuestionnaire® prediktivni analitički alat koji pruža kompletnu sliku o kandidatu ili zaposlenom. Ovaj upitnik rangiranja preferencija meri širok raspon ključnih aspekata, za koje bi inače bilo potrebno izdvojiti nekoliko sati testiranja različitim metodama. SmartQuestionnaire® je zaista „pametan“ upitnik koji za manje od 25 minuta meri 175 faktora koji utiču na uspeh u poslu i karijeri.

 

Harrison

Ključne karakteristike Harrison procene:

  • HA je višestruko nagrađivan instrument. Zasnovan je na 30 godina iskustva i u prilog njegovom kvalitetu govori više od 2.500.000 sprovedenih assessmenata
  • Dokazano prediktivan i validiran instrument
  • Zasnovan na jedinstvenim teorijama ponašanja – Teorija uživanja i Paradox teorija
  • Poboljšava efikasnost procene koristeći jedan upitnik koji omogućava široku primenu na individualnom i organizacijskom nivou
  • Set kompetencija u okviru Formula uspešnosti je podesiv i može se prilagođavati vašim potrebama

 

Benefiti koje pruža Harrison Assesments:

  • Poboljšava poslovne rezultate smanjenjem troškova regrutacije i fluktuacije zaposlenih
  • Usmerava celokupnu organizacijsku strategiju i planiranje preciznim identifikovanjem i razvojem zaposlenih sa visokim potencijalom
  • Podiže produktivnost, zadovoljstvo poslom kao i retenciju zaposlenih kroz bolje uklapanje zaposlenih sa poslom
  • Osigurava uspešnost koučinga, razvoja i postignuća identifikovanjem faktora koji su u vezi sa konkretnim poslom
  • Pojačava timsku produktivnost poboljšanjem odnosa u timu i razumevanjem snaga i slabosti članova tima

 

Više o prednostima HA i njegovoj upotrebnoj vrednosti možete videti na snimku:


 

Vrednost Harrison Assessments-a je prepoznata od strane: