Ko su uopšte mentori i šta oni rade?

Mentori se sve češće ističu kao veoma važni pripadnici, kako privatnog, tako i poslovnog dela života svih nas, no oni nisu nedavno došli u naše živote, već su oduvek bili tu, skriveni pod mnogim pseudonimima. Majka, otac, sibling, ujak, komšija, kolega, team leader, menadžer, “šef”… Mentor je neko na koga možemo da se oslonimo; neko sa kim se osećamo dobro, sigurno i ko sa nama direktno ili indirektno radi na ličnom razvoju.

Mentor je naš model.

Šta sve to znači i kako to sve izgleda u poslovnom okruženju? Kako da znamo ko nam je mentor i kako da pronađemo jednog za sebe?

 

Kako da prepoznamo pravog mentora?

Hajde da se vratimo na početak i prvi dan svog zaposlenja. Novi smo, nikoga ne poznajemo dovoljno dobro, ne poznajemo kompaniju i ponekad, ma koliko da smo iskusni, na početku ne znamo ni šta tačno treba da radimo na svom novom poslu. Tada, skeniramo ljude oko sebe i svesno, a većim delom i nesvesno, krećemo u potragu za mentorom. U toj potrazi i upoznavanju novog, svi deluju kao da znaju više od nas, te sve njih tada možemo smatrati uzorima. Polako, kako nam zaduženja i odgovornosti na poslu bivaju sve jasnije, postajemo svesniji sebe u svom novom okruženju, te i tražimo više od ljudi oko sebe, tražimo nekoga na koga ćemo da se ugledamo, nekoga ko će nam pomoći da napredujemo, tražimo svog mentora. Današnja organizacija u kompanijama, često podrazumeva da oko sebe, pored kolega, imamo tim lidere, tehničke lidere, menadžere i mnoge druge ljude koji su nam hijerarhijski nadređeni i nekako prirodno nam deluje da neko od tih ljudi treba da nam bude i mentor.

Ovo može, a i ne mora da bude uvek tako.

Ukoliko se vodimo jednom od opšte prihvaćenih definicija mentorstva, gde je mentor poslovno iskusna individua, voljna da deli svoje znanje sa nekim često manje iskusnim od sebe, sa ciljem građenja veze od uzajamnog poverenja, možemo videti da u odabir mentora, možemo uključiti sve svoje saradnike na poslu, a i izvan kompanije. Ovde treba da uzmemo u obzir dve stvari. Jedna, jeste da uvidimo svoj odnos sa svim saradnicima i pratimo svoj osećaj, odnosno da prepoznamo koji odnos nam najviše “leži”, najviše prija. Možemo sebi da postavimo pitanja poput: “Sa kim najbolje sarađujem?”; “Ko mi je posvetio najviše vremena i pažnje na poslu?”; “Ko prati moj rad i podržava me?”; “Ko mi daje konstruktivne kritike i usmerava me ka razvoju?”. Pored osećaja, drugo što treba da ispratimo, jeste i stručnost, sposobnost nekog da nam bude mentor.

 

Šta mentore čini mentorima?

Kako bi neko mogao da preuzme ulogu mentora u poslovnom okruženju, pored svojih ličnih osobina i volje, potrebno je da pre svega poznaje posao kojim se bavimo, kao i kompaniju i ciljeve njenog poslovanja; poznaje viziju i kulturu kompanije. Mentor poseduje znanje, veštine i iskustvo koje nam može preneti sa ciljem našeg ličnog razvoja. Veoma važno je i da je mentor otvoren i iskren u odnosu sa nama; da je voljan da uloži svoje vreme u naš razvoj. Mentor poštuje našu ličnost i zalaganje na poslu, oseća želju i odgovornost za naš razvoj. To je neko ko podstrekuje naš razvoj, ko nas podržava, gura, a ponekad i muštra u situacijama kada mi ne možemo sve sami, kada nemamo volje i kada ne vidimo dovoljno uglova rešenja nekog problema koji imamo. Uz sve, mentor ima dobre komunikacijske veštine i sa nama deli svoje povratne informacije, sa ciljem našeg napretka. Neko je ko može da se stavi u našu kožu, razume kako se osećamo u različitim situacijama i empatiše se sa nama.

Šta kada ne možemo da pronađemo mentora u svom poslovnom okruženju?

Usled uglavnom brzog rasta kompanija, te i česte promene njihovih poslovnih struktura i organizacija, sve je uobičajenija praksa da mentori „dolaze“ izvan kompanija u kojima smo zaposleni. Mentori van kompanija u kojima smo zaposleni, jesu ljudi unajmljeni upravo da nas podrže u poslovnom i ličnom razvoju. Njihov jedini ultimativni zadatak i cilj, jeste naš razvoj. Pored svih navedenih osobina, oni dodatno, jesu i objektivni, jer dolaze „sa strane“ i često mogu šire da sagledaju sve naše probleme sa kojima se susrećemo. Pored toga, oni doprinose kao sveža krv i tako unose nove poglede i ideje u naše poslovne aktivnosti, izazove koje imamo i vide još više potencijalnih rešenja za njih.

Upravo na ovaj način, mi u okviru Assert kompanije, veoma ozbiljno, posvećeno i sa velikom radošću pristupamo ovom velikom i važnom zadatku.

 

Šta dobijamo od svog mentora?

Prema dosadašnjem iskustvu, kao glavne razvojne koristi koje dobijamo od mentora su sledeće:

• povećanje naše poslovne produktivnosti
• preciznije definisanje naših poslovnih zadataka i njihova implementacija
• efikasnije postavljanje poslovnih ciljeva
• povećanje samosvesti
• unapređenje veština komunikacije
• poboljšanje radnih odnosa sa zaposlenima i saradnicima
• karijerno napredovanje i povećanje zarade
• upravljanje stresom
• strateško planiranje poslovnih aktivnosti
• pojednostavljenje napora sagledanjem više uglova problema
• motivisanje u uobičajenim i kriznim situacijama

 

I, treba li nam mentor?

Interno ili eksterno, veoma je važno da imamo mentore. Videli smo koliko dobrog može da proizađe iz tog odnosa. Mentor i zaposleni kojem je mentor posvećen, zajedno grade jedan veoma specifičan odnos, u potpunosti usmeren na lični razvoj zaposlenog. Oni kroz odnos, uče jedno o drugom, maksimalno se posvećuju razvoju zaposlenog i aktiviranju njegovih/njenih potencijala, prevazilažnju prepreka, izazova i problema. U svemu tome, oni zajedno uživaju.

Možda i najvažnije za kraj, mentori istinski osećaju iskrenu radost kada zaposleni koga mentorišu, vidi izvan dotadašnjih granica, kada ruši prepreke i razvija se.

 

Kontaktirajte nas na info@assert.pro upoznajte nas i pronađite mentora u nama!

 

 

 

 

Dejan Janićijević
HR Consultant

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0