Budite u kontaktu sa najnovijim informacijama o trendovima vezanim za kompenzacije i beneficije

Istraživanje zarada je polazna osnova za kreiranje ili reviziju platnog sistema koji bi se na tržištu smatrao konkurentnim i privlačnim za talente od interesa, kao i za postojeće zaposlene. Najznačajniji benefit ove studije je mogućnost upoređivanja trendova kompanije sa tržišnim trendovima, što će ukazati na konkurentnost klijentove ponude kompenzacija i beneficija. Na osnovu uvida u tržište, klijent može redizajnirati postojeće platne rangove i uvesti nov paket kompenzacija i beneficija za sve vrste i nivoe pozicija koje pokriva organizaciona struktura, što značajno doprinosi privlačenju novih talenata.

Ova studija vam može pomoći u:
• Sticanju uvida i razumevanja tržišnih trendova i konkurencije
• Kreiranju konkurentne kompenzacione šeme
• Kreiranju uslova rada privlačnih vrhunskim talentima