Biznis svet je poput živog bića koje se neprestano menja i prilagođava pod dejstvom različitih unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Ljudi koji se bave procenom kompetencija svedoci su da sa pomenutim promenama dolazi i do modifikacije kompetencija koje su potrebne zaposlenima za uspešno obavljanje posla. Profil zaposlenog koji smo tražili juče danas se možda već ne uklapa u naše potrebe. Istina, postoje kompetencije koje su „evergreen“ i godinama se nalaze u vrhu top lista poželjnih kvaliteta, ali konačan spisak se vremenom menja i prilagođava, tako da nikad ne možemo biti sigurni šta nosi budućnost.

Uzmimo za primer istraživanje Svetskog ekonomskog foruma koje navodi da uspešnu osobu u 2020. godini odlikuje analitičan, kritički, fleksibilan i kreativan način razmišljanja kao i emocionalna inteligencija. Svedoci smo COVID-19 krize koja stvara potrebu za preispitivanjem i prilagođavanjem idealnog profila zaposlenog u 2020. godini. Kao posledicu pandemije mnoge kompanije su uvele rad od kuće kao obavezan način rada i na taj način su se brojni zaposleni susreli sa novim vidom radnog okruženja. Mogli bismo da se zapitamo: ukoliko zaposleni već uspešno radi na svojoj poziciji sigurno je da u većoj ili manjoj meri poseduje razvijene ključne kompetencije da bi obavljao taj posao, zar ne? Verovatno, ali kako je radno okruženje jedan od faktora koji može bitno da utiče na postignuće i uspeh zaposlenih, postavlja se pitanje koji su to zapravo kvaliteti koje treba da poseduje jedan radnik da bi bio uspešan u radu od kuće.

Stručni tim Assert-a donosi Vam pregled kompetencija koje imaju krucijalni značaj za uspeh zaposlenih koji rade od kuće.

top 10 skills

 

 

#1 Samomotivacija.

Remote zaposlenom je često prepušteno da sam donosi odluke i organizuje svoj rad, te su njegov drajv za postignućem i unutrašnja motivacija od ključnog značaja za svakodnevno uspešno funkcionisanje.

 

#2 Pouzdanost.

Pouzdani zaposleni i saradnici su nam jednostavno potrebni u svakom poslu, a u slučajevima remote timova ta potreba je još izraženija. U situacijama izolovanosti i neizvesnosti, kao što je to u slučaju trenutne zdravstvene krize, osećaj kontrole kod ljudi je poljuljan te pouzdani saradnici i kolege predstavljaju bitan oslonac i faktor stabilnosti.

 

#3 Disciplina.

Može se posmatrati kroz emocionalnu inteligenciju koja se odnosi na upravljanje sobom, svojim emocijama i vremenom. S obzirom da su remote zaposleni često delimično ili potpuno lišeni nadzora i supervizije od strane nadređenih samodisciplina je kvalitet koji je neophodan za njihovu uspešnost.

 

#4 Komunikacione veštine.

Jasno, svrsishodno i nedvosmisleno prenošenje poruka je od vitalnog značaja za sve koji rade od kuće, naročito u pismenoj komunikaciji. Sama komunikacija je tokom fizičke razdvojenosti znatno otežana – posebno zbog nedostatka neverbalnih znakova komunikacije.

#5 Preuzimanje inicijative.

Tokom rada od kuće zaposleni često nije u mogućnosti da u svakom trenutku dobije savete kolega, detaljne instrukcije o narednim koracima ili pristup svim resursima. Zato je za uspešno prevazilaženje svakodnevnih problema potrebno da osoba bude proaktivna, i da sama inicira nove i poboljšane procese i rešenja.

 

#6 Radoznalost.

Uspešan remote zaposleni izbegava status quo i stalno uči nove stvari. Radoznali zaposleni će se brže adaptirati na novo radno okruženje i biti proaktivniji u učenju novih alata i tehnologija potrebnih za remote rad.

 

#7 Fleksibilnost.

Novi uslovi mogu dolaziti od klijenta, nadređenog, kolega, biti rezultat lične akcije samog zaposlenog ili posledica nepredviđenih okolnosti poput trenutne zdravstvene krize. Bez obzira na izvor promene, uspešan remote radnik poseduje sposobnost da se brzo prilagodi na nove uslove bez kompromitovanja integriteta projekata i radnih zadataka. Fleksibilni i adaptabilni zaposleni često su i otporniji na stres.

#8 Samoefikasnost.

Zaposleni koji veruje u svoju sposobnost da dostavi proizvod ili uslugu najvišeg kvaliteta ima visok potencijal za efikasan remote rad. Kada zaposleni radi sam od kuće i bez direktne supervizije velika je prednost da bude introspektivan, siguran u svoje kapacitete, ali i da ume da prepozna kada treba da zatraži pomoć.

#9 Empatija.

Virtuelni sastanci sa kolegama i klijentima iziskuju pojačani stepen empatije kako bi osoba čula ne samo ono što je rečeno već i raspoloženje koje stoji iza tih reči. Time će zasigurno ostvariti veći uspeh, naročito u radu sa ljudima. Empatija čini jedan aspekt emocionalne inteligencije koja podrazumeva sposobnost razumevanja i upravljanja svojim i tuđim emocijama.

#10 Fokus

Efikasan remote zaposleni zna da razlikuje bitno od nebitnog i da svoju pažnju usmerava na zadatke koji su prioritetni. Karakteriše ga i veština organizovanja zadataka prema trenutnom kapacitetu fokusa, time što je svestan da taj kapacitet varira tokom dana.

Šta ličnost ima sa tim?

 

Pomenute kompetencije nisu finalni proizvod i može se raditi na njihovom razvoju. Veliki je značaj konkretnih akcija koje poslodavac čini da bi održao i unapredio motivisanost i posvećenost zaposlenih koji rade od kuće.

Samo sa tačno prepoznatim i procenjenim ključnim kompetencijama za remote rad možemo osigurati da imamo uspešne remote pojedince i timove.

Kako Assert tim to radi?

 

Uvek pomoću objektivne procene kapaciteta i potencijala, koristeći alate visoke prediktivne moći. Naš izbor je Harrison Assessments koji predstavlja prediktivnu analitiku zasnovanu na proceni ličnosti i motivacije, odnosno preferencija u ponašanju. To je instrument koji nam u samo jednom upitniku pruža procenu svih potrebnih karakteristika i daje informacije koje omogućavaju donošenje odluka o ljudskim resursima zasnovane na pouzdanim podacima. U najboljoj praksi, poželjno je da poslodavac utvrdi koji zaposleni već poseduju idealan profil za remote rad a kojima su potrebni dodatni razvoj i podrška. Zbog toga su informativni alati kao što je Harrison Assessments najbolji izbor jer daju pregled trenutnih snaga ispitanika ali i prostora za razvoj. U kriznim situacijama poput trenutne, najveći benefit imamo od izveštaja o ponašanju zaposlenih u nepredviđenim i stresnim okolnostima, a njih nam pruža detaljna Paradoks analiza ponašanja u okviru Harrison Assessments-a.

 Kriza će proći, ali rad od kuće će ostati kao poželjni benefit za zaposlene i biće sve prisutniji u savremenom biznisu. Promene ne čekaju ni na koga. Adaptibilnost svakog od nas je ključni element koji će nam donositi uspeh u budućnosti. Potrebno je biti spreman. Možda će budućnost biti poput one u naučnofantastičnim holivudskim filmovima, možda ćemo biti okruženi robotima i možda nam tamo gde idemo neće biti potrebni putevi jer ćemo se voziti letećim automobilima … ipak, čak i da nam nisu potrebni putevi za vožnju bilo bi jako dobro imati neku mapu koja će nas voditi do odredišta, zar ne?

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0