Koosnivač i direktorka prodaje u kompaniji Gamelearn, Maider Apraiz je osnovala različite kompanije u različitim sektorima (konsalting, publikacije, nekretnine, aplikacije i video igre). Učestvovala je na brojnim kongresima i konferencijama na temu treninga poput HRCode Academy ili iiR eLearning México. Završila je prava na Univerzitetu Deusto i poseduje MBA diplomu iz IE Business School.

Kada je u pitanju bankarska industrija, koji su glavni izazovi s kojima se kompanija suočava po pitanju treninga i razvoja? 

Na osnovu našeg iskustva sa finansijskim sektorima, možemo reći da nas često pitaju da im pomognemo u razvijanju mekih veština svojih zaposlenih koje se odnose na customer service, pregovaranje i liderstvo.

Pored toga, mnoge od ovih organizacija takođe traže najbolji način da podrže digitalnu transformaciju unutar kompanije, što obično znači da imaju potrebu za:

  • Digitalnim rešenjima. Potreban im je trening koji se u celosti odvija online i koji se razlikuje od tradicionalnog modela učenja u učionici. Na taj način trening može da podrži globalni proces digitalizacije kompanije i da utiče na promene u kulturi i načinu razmišljanja kompanije i usmeri je ka modernijem i produktivnijem kadru.
  • Fleksibilnošću u radu. Često teže tome da se oslobode fizičkih ograničenja i omoguće svojim zaposlenima da treniraju gde god i kad god žele. Kako bi se to postiglo, neophodno je da kursevi mogu da se prate sa bilo kog uređaja.

Koje inovacije Gamelearn donosi tržištu koje se razvija i uči i koji su glavni benefiti učenja zasnovanog na modelu igrica u bankarskoj industriji?

Gamelearn donosi inovacije L&D tržištu pomoću svoje 3-u-1 platforme, dajući klijentima pristup katalogu ozbiljnih igrica sa sistemom nagrada i pobeđivanja, dozvoljavajući im da kreiraju svoje video igre za trening i dajući im odgovarajuće alate da vode zaposlene kroz ceo proces.

Naš raznovrsni katalog video igara nikada ne prestaje da raste. Svake godine se dodaje nekoliko novih kurseva. Pored mnogo igara koje se odnose na razvijanje mekih veština, dostupne su i druge bitne oblasti. Na primer, imamo igre koje trening za usaglašenost procedura čine lakšim, a jedan od naših najnovijih naslova fokusira se na temu sa kojom je industrija dobro upoznata: pranje novca.

Pored ovih specifičnih tema, metodologija učenja zasnovana na igricama   kompanijama u ovom sektoru nudi iste benefite kao i svim svojim klijentima: rešenje za razvoj veština zaposlenih na jedan smislen način. To je zato što dok   igraju igricu, istovremeno uče i pokreću svoje emocije. Naši online kursevi su toliko uspešni zato što uključuju pričanje priče, simulaciju i elemente igrice u kombinaciji sa sadržajem visokog kvaliteta i personalizovanim fidbekom. Drugim rečima, ljudi danas provode mnogo vremena ispred svojih računara, tako da ako žele da uče, mora im se ponuditi nešto novo, privlačno i korisno.

Da li nam možete dati primer slučaja iz vašeg iskustva koji je povezan sa ovom temom?

Jedan od najuspešnijih primera iz našeg iskustva sa bankarskom industrijom je Banesco u Južnoj Americi.

Nakon analiziranja različitih ponuda na tržištu, Banesco se odlučio za Gamelearn platformu za učenje zasnovanu na igricama kako bi u potpunosti ostvario svoju digitalnu transformaciju. Ovo rešenje im je donelo tri ključne prednosti:

  • Najsavremeniji trening koji nudi mnogo više od tradicionalnih online kurseva zasnovanih na starim tehnologijama poput PDF dokumenata i video snimaka.
  • Trening koji je primenljiv na poslove njihovih zaposlenih, shodno tome da su Gamelearn video igre poznate po svom praktičnom sadržaju i izuzetnom kvalitetu.
  • Ušteda sredstava. Time što se opredelio za trening program koji se u potpunosti odvija online, a ne za kurseve u učionici, Banesco   je izbegao finansiranje predavača, putovanja i smeštaja. Prema procenama same banke, korišćenjem Gamelearn kurseva, ne samo da je 70 profesionalaca istrenirano za 20 veština (u poređenju sa 4 ili 5 veština koje nudi većina kurseva u učionici), već je i na sam trening ušteđeno do $30,000.

Format video igre doprineo je digitalnoj transformaciji zaposlenih u banci. Departman za trening i razvoj sproveo je interni kurs komunikacije i promotivnu kampanju, što je zagarantovalo uspeh Gamelearn ozbiljnih igara i učinilo ih društvenim fenomenom u kompaniji.

Uloženi trud je omogućio da se dostigne cilj koji je bio postavljen na samom početku: digitalno pismeniji i motivisaniji zaposleni koji mogu da garantuju liderstvo Banesco-a u finansijskom sektoru.

Kako vidite budućnost učenja i razvoja i kako Gamelearn može da podrži razvoj zaposlenog u bankarskoj industriji u godinama koje dolaze?

Gamelearn ima premijerni katalog za učenje pomoću igrica i nudi jedinstveno rešenje za ostvarivanje potreba kompanija za digitalizacijom u svim sektorima. Potrebe za mekim veštinama će nastaviti da rastu u svetu koji se sve više digitalizuje, a Gamelearn je tu da odgovori na tu potrebu. Od liderstva i pregovaranja do asertivnosti i najboljih praksi za rad od kuće, Gamelearn video igre su do sada pomogle da više od 5,000 klijenata u svim sektorima širom sveta nauči i usvoji ovu novu realnost. U slučaju da to nije dovoljno, alatka za autorstvo je sada takođe uključena, tako da L&D profesionalci mogu da kreiraju sopstvene ozbiljne igre i dostave ih svojim zaposlenima.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0