Usluge poput psihološke procene, planiranja razvojnog puta, tehničke i psihološke podrške u karijernoj tranziciji i individualnih trening programa su potrebne i dostupne i pojedincima, kao fizičkim licima.

Bilo da ste trenutno zaposleni ili u procesu traženja posla, Assert International Vam kao pojedincu pruža podršku u karijernom planiranju i vođenju karijere. Sve usluge su bazirane na profesionalnoj proceni i individualnom pristupu, a karakteriše ih korišćenje standardizovanih metodologija i visoka prilagodljivost ličnim potrebama.

U idealnom svetu, Vaš poslodavac ima odličan razvojni program i budžet za treninge koji su Vam na raspolaganju, Vi imate jasno definisan karijerni put i menadžera koji sa Vama redovno radi na ostvarenju Vaših karijernih ciljeva.

U stvarnosti, navedene aktivnosti često zavise od ličnog angažmana i zalaganja – odnosno od nas samih.

Važno je da budete dobro informisani, zato su Vam pre započinjanja bilo kog programa naši konsultanti na raspolaganju za dodatne informacije i dogovor. Kontaktirajte nas na info@assert.pro.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0