Postavlja se pitanje – Na koji način je moguće održati adekvatan stepen posvećenosti zaposlenih u toku krizne situacije? Prema nalazima SHRM-a percepcija zaposlenih da je njihov rad cenjen i da ostvaruju kompanijske ciljeve, bez obzira što je celokupan obim posla redukovan u toku krize, u velikoj meri utiče na nivo posvećenosti. Takođe, uvid zaposlenih da su njihove performanse merene pomoću objektivnih indikatora, a ne subjektivnih kriterijuma, predstavlja još jedan faktor održavanja adekvatnog stepena posvećenosti.

Rezultati iz globalnog istraživanja Gallup konsultantske kuće impliciraju da je merenje posvećenosti na nivou timova znatno efikasnije nego na nivou celokupne korporacije. Poređenje nivoa posvećenosti na nivou timova otkriva najbolje prakse, uspehe ali i oblasti u kojima je neophodna podrška. Potrebno je da menadžeri iskoriste dobijene rezultate posvećenosti zaposlenih kako bi utvrdili aspekte u kojima postoji prostor za napredak/razvoj i na osnovu njih da kreiraju efektivne akcione planove. Implementacija ovako kreiranih akcionih planova vodi ka tome da se zaposleni osećaju cenjeno i vrednovano.

Kako posvećenost zaposlenih utiče na ostvarenje organizacijskih ciljeva u toku krizne situacije?

Naime, ukoliko se zaposleni i na emotivnom nivou identifikuju sa kompanijom u kojoj rade, veća je šansa da nivo engagement-a bude izraženiji, te će se zaposleni posvetiti svojim radnim zadacima kako bi njihova kompanija izašla iz krize sa redukovanim posledicama. Posvećeni zaposleni će osetiti zadovoljstvo u toku obavljanja radnih aktivnosti, ponosiće se svojom organizacijom, potpuno će se posvetiti svom poslodavcu i uložiće dodatne napore kako bi doprineli poslovnom uspehu.

Najčešće se Engagement posmatra kao aspekt za koji su zaduženi HR menadžeri, međutim, za uspešnost jedne organizacije značajno je da svi lideri u okviru jedne kompanije budu usmereni ka razvoju Engagement-a. Internacionalna konsultantska kuća Gallup je izdvojila određenu hijerarhiju koja može poslužiti kao smernice na koje aspekte je potrebno da se menadžeri i lideri fokusiraju, bazirana na Maslovljevoj hijerarhiji potreba. Naime, ukoliko kod zaposlenih nisu ispunjene osnovne potrebe, poput obezbeđenih osnovnih resursa i alata za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, onda kvalitetan timski odnos ili mogućnost za rast i razvoj neće u značajnoj meri uticati na performanse zaposlenih iz razloga što osnovne potrebe na hijerarhijskoj lestvici nisu zadovoljene.

Kako unaprediti Engagement kod zaposlenih u toku krizne situacije?

  • Voditi računa o tome da zaposleni percipiraju da njihov rad doprinosi ostvarenju kompanijskih ciljeva
  • Postaviti jasna očekivanja od zaposlenih i iskomunicirati ih na adekvatan način
  • Podsticati zaposlene da dele svoja mišljenja, osećanja, ideje i da pruže rešenja ukoliko je to moguće
  • Obezbediti sve potrebne alate i resurse kako bi zaposleni bili u mogućnosti da obavljaju svakodnevne radne zadatke
  • Jasno komunicirati kompanijske misije, vizije i vrednosti u toku krizne situacije
  • Redovno pratiti performanse zaposlenih u skladu sa izmenjenim radnim okruženjem i radnim zahtevima u toku krize

Implementacija svih navedenih akcija može delovati kao veliki izazov, međutim, promena perspektive vremenom postaje automatizovana i utkana u svakodnevno poslovanje kompanije – a pozitivni efekti su višestruki. Oni predstavljaju osnovu za razvoj. Uzimajući u obzir gore navedene smernice, razvija se vitalna i otporna organizacijska kultura koja je održiva u toku redovne, ali i krizne situacije. Ovakve organizacijske kulture su otpornije i ispoljavaju minimalne negativne posledice u poslovanju u toku kriznih situacija. Samim tim se održava produktivnost zaposlenih, ali i kompanijski ciljevi.

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0