It’s play that helps us do serious things better. – Daniel Debow

 

Gejmifikacija je pojam sa kojim se sve češće srećemo, ali da li znate šta ona zapravo predstavlja i kako možete da je primenite u svojim HR procesima?

Gejmifikacija predstavlja primenu mehanizama igara i gejmerskog načina razmišljanja u svakodnevnim situacijama, a svoju primenu sve više nalazi u poslovnom kontekstu. Gejmifikovani sadržaj poseduje suštinu kompjuterske igre – njene atribute kao što su zabava, igra, transparentnost, dizajn, bodovanje, takmičenje, ali i „zavisnost“ igrača – i primenjuje ih na niz procesa unutar kompanije. Korišćenje ovih mehanizama pokazalo se višestruko korisnim na primeru velikih svetskih kompanija koje primenjuju praksu gejmifikacije (Deloitte, Marriot International Inc., PwC Hungary…) i prijavljuju mnogobrojne benefite ovakvog načina organizacije radnih procesa.

Assert, kao kompanija koja ide u korak sa vremenom, prepoznaje prednosti gejmifikacije i kroz usluge koje pruža pomaže klijentima da gejmifikuju svoje HR procese, stvarajući tako mogućnost za ostvarivanje brojnih benefita koje ona nosi.

Gejmifikovana procena

Kad je u pitanju procena kandidata ili zaposlenih uvek želimo da, pre svega, dobijemo pouzdane i tačne informacije o kompetencijama koje merimo. Razlog tome je što se na osnovu ovih informacija donose bitne odluke koje mogu imati implikacije na nivou cele organizacije, poput odluka o zapošljavanju, reorganizaciji kadrova ili sukcesiji. Gejmifikovani assessmenti predstavljaju modernu verziju tradicionalnih psiholoških testova i njihova prednost se ogleda u tome što psihometrijske karakteristike testa ostaju nepromenjene, a elementi igre donose dodatni benefit. Posmatrano iz ugla kandidata, testiranje u vidu igrice je atraktivno, a element takmičenja čini testiranje pozitivnim izazovom koji ga motiviše i angažuje da završi igricu do kraja. Ovakav vid testiranja ne izaziva anksioznost poput tradicionalnih testova, a brzo i lako je dostupno preko uređaja koje danas većina ljudi poseduje. Sa druge strane, pozitivno iskustvo kandidata tokom testiranja za kompaniju znači jačanje brenda i omogućava joj da se pozicionira na tržištu kao moderan i profesionalan poslodavac. U današnje vreme kada se na biznis polju vodi pravi “rat” za talente to je velika prednost, naročito ukoliko kompanija želi da privuče milenijalce ili kadrove iz IT struke. Mi u Assert-u smatramo da validno psihometrijsko testiranje može (i treba) da ima savremenu formu te smo u naš portfolio usluga uvrstili Revelian, koji pruža gejmifikovanu procenu sposobnosti i emocionalne inteligencije. Revelian-ov assessment u vidu igrice pouzdano predviđa uspešnost kandidata na poslu i efikasno se koristi kao skrining alat, a u isto vreme je faktor privlačenja talenata koji kreira pozitivan brend poslodavca.

Gejmifikovano učenje i razvoj

Učenje i razvoj predstavljaju prirodan kontekst primene gejmifikacije, jer su motivacija i angažman od presudnog značaja za pozitivne ishode učenja. U novoj eri korporativnog treninga, često se termini kao što su gejmifikacija i učenje zasnovano na igrama koriste kao sinonimi, iako između njih postoje određene razlike. Naime, dok se gejmifikacija, kao širi pojam, odnosi na primenu mehanizama igara na različite aspekte razvojnog procesa, učenje zasnovano na igrama odnosi se na upotrebu „ozbiljnih igara“ u svrhu treninga i razvoja. Da li ste znali da su brojne studije pokazale da se igre, i to posebno video igre, svrstavaju među najbolje formate učenja? Tako je! Zahvaljujući simulatorima i tehnikama gejmifikacije, „ozbiljne“ video igre omogućavaju veću uključenost zaposlenih, stimulišu više područja mozga, poboljšavaju samopouzdanje, povećavaju nivo naučenog, garantuju direktno treniranje u sigurnom okruženju i, na kraju, pružaju efikasnije i dugotrajnije učenje. I sve to dok se zabavljate! Zbog svega navedenog ostvarili smo partnerstvo sa Gamelearn-om, najnagrađivanijom game-based platformom za učenje u korporativnom kontekstu, i sa ponosom i zadovoljstvom nudimo njihove „ozbiljne igre“ za razvoj profesionalnih veština. Zainteresovani? Više informacija pronađite ovde.

 

Gejmifikacija ostalih HR procesa

Ako ste pomislili da se gejmifikacija u HR-u koristi samo u procesima procene i razvoja, dozvolite da Vas obradujemo – uspešno je možete primeniti i u procesima onboarding-a, upravljanja učinkom i implementacije kompanijske kulture. I tu nije kraj dobrim vestima. Naš partner Gamelearn obezbedio je mogućnost prilagođavanja „ozbiljne igre“ za onboarding bilo kom sadržaju koji nam dostavite, tako da Vaš onboarding proces od sada može postati znatno efikasniji, a uz to i zabavniji. Pored toga, naši sertifikovani LEGO®SERIOUS®PLAY® facilitatori su tu da, zajedno sa Vama, na zabavan način osiguraju internalizaciju osnovnih principa kompanijske kulture, kao i da ubace element igre u mnoge druge organizacijske i timske procese. Kontaktirajte nas i dozvolite Assert timu da razigra Vaš biznis i postane Vaš ključni partner za HR gejmifikaciju. ​

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0