Tim za istraživanje tržišta @Assert

U borbi za konkurentnost na tržištu, očekivanja kako poslodavaca, tako i zaposlenih kontinuirano rastu i menjaju se. Zbog sve većeg ulaganja zaposlenih u svoj lični razvoj, njihova očekivanja u pogledu ponude i tretmana od strane poslodavaca postaju sve zahtevnija. Meta-analiza globalnih studija ukazuje da je u odnosu na prethodnu godinu procenat zaposlenih koji su uvereni da je poslodavac odgovoran za zdravlje i dobrobit svojih zaposlenih uvećan za 8% (sa 68% na 76%). Kao ključni faktor koji doprinosi osećaju dobrobiti kod zaposlenih ističe se paket benefita usmerenih na očuvanje zdravlja i work-life balansa. Pomenuti benefiti više nisu samo opcija – zaposleni ih podrazumevaju.

Prema nalazima studije koju je sproveo Assert International, u toku vanredne situacije uslovljene pandemijom COVID-19, čak 21,17% poslodavaca u Srbiji je, usled težnje za održanjem likvidnosti, redukovalo sistem postojećih benefita. Istovremeno, zadovoljstvo zaposlenih paketom benefita je u toku krizne situacije opalo za 9% – što je istovremeno reflektovano sniženom produktivnošću ovih zaposlenih za 10%, kao i većom tendencijom ka širenju negativne slike o poslodavcu (25%). Pri tome, nezadovoljstvo zaposlenih inicirano ovakvom reakcijom poslodavaca progresivno raste – u toku trećeg kvartala povećano je za dodatnih 12,5%. S obzirom da i u toku krizne situacije potreba za očuvanjem konkurentnosti poslovanja ne prestaje – čak se dodatno intenzivira kroz potrebu za očuvanjem postojećih i atrakcijom novih talenata na tržištu, uočava se potreba poslodavaca za strateškom raspodelom resursa usmerenih na kreiranje programa benefita. Pri tome – važno je obratiti pažnju na one benefite koji su u skladu sa realnim potrebama zaposlenih.

Nalazi pomenute studije kompanije Assert International ukazuju da preko 70% zaposlenih kao benefite od primarne važnosti navodi one vezane za očuvanje zdravlja i osećaj dobrobiti (Health&Wellbeing). Istovremeno, prosečan iznos koji poslodavci u Srbiji izdvajaju za benefite usmerene na zdravstvenu zaštitu zaposlenih na godišnjem nivou je relativno nizak – 36.600 RSD neto. Mali procenat zaposlenih navodi da su pomenuti benefiti prisutni u kompanijama u kojima rade. 20% zaposlenih navodi prisutnost benefita vezanih za sportske aktivnosti – plaćene teretane i Fit Pass kartice, 16% privatno zdravstveno osiguranje, a 4% privatno penziono osiguranje i zdravstveno osiguranje za članove porodice.

Benefiti vezani za privatno zdravstveno osiguranje (kako za zaposlene, tako i za članove njihove porodice), ali i finansijsku sigurnost se ističu kao najvažniji za zaposlene – kako u Srbiji, tako i na globalnom nivou. Meta-analiza globalnih studija ukazuje da se kao najznačajniji Health&Wellbeing benefiti za zaposlene izdvajaju pokriveni troškovi zdravstvenog osiguranja i zaštite nakon penzionisanja, kao i u slučaju nesreće (preko 67%). Takođe, pomoć članovima porodice znatno doprinosi osećaju Wellbeing-a kod zaposlenih – npr. stipendije za školovanje dece, finansijsko i pravno savetovanje… Pomenuti benefiti su u minimalnoj meri prisutni na srpskom tržištu, a ipak bi, kroz podsticanje osećaja kontrole i mogućnost efikasnijeg planiranja finansijskih resursa, mogli znatno doprineti osećanju sigurnosti kod zaposlenih, koji je u toku krizne situacije ugrožen.

Čak i kada poslodavac kreira program benefita usklađen sa potrebama većine zaposlenih, ukoliko zaposleni ne razumeju način na koji im dati program može pomoći i kako da ga efikasno koriste, oni neće shvatiti njegovu važnost. Posledično, potrebno je da predstavnici HR-a budu fokusirani na transparentnu komunikaciju i pružanje podrške zaposlenima u korišćenju dostupnog paketa benefita.

Harvardova meta-analiza globalnih studija ukazuje da uvođenje benefita orijentisanih na Health&Wellbeing ostvaruje višestruke pozitivne efekte:

  • Smanjen procenat fluktuacije (preko 30%)
  • Smanjen procenat apsentizma (ušteda u smanjenju troškova bolovanja – ROI 2,73)
  • Niži troškovi regrutacije i selekcije kandidata (preko 87% kandidata navodi program Health&Wellbeing benefita kao jedan od top 5 faktora atrakcije ka poslodavcu)
  • Povećana produktivnost (za 2 – 3 puta i za 50% smanjen prezentizam)
  • Povećana efikasnost poslovanja i profitabilnost (ROI – 3,27)

Uzimanje u obzir zdravlja i dobrobiti zaposlenih prilikom kreiranja atraktivnog programa benefita može igrati jednu od ključnih uloga u očuvanju konkurentnosti poslodavaca u neizvesnoj kriznoj situaciji. Ono ne samo da vodi povećanom zadovoljstvu zaposlenih, već i optimizuje kompanijski trošak, time što ga strateški usmerava ka onome što je zaposlenima zaista važno – a time podstiče njihovu lojalnost ka poslodavcu i spremnost za povratno ulaganje u ostvarenje kompanijskih ciljeva.

Rastko Radulović

HR Consultant

 

Zadatak Tima za istraživanja @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0