Savremeno tržište rada karakterišu kontinuirane i rapidne promene. Posledično tome, dolazi do pojave novih trendova u definisanju uslova rada i poslovnih ponuda za zaposlene.

Aspekti koji su za poslodavce ranije predstavljali opcioni segment za dodatno ulaganje, danas se posmatraju kao neophodna investicija u pogledu razvoja i ostvarivanja osnovnih kompanijskih ciljeva. Poslodavci sve više ulažu u sistem nagrađivanja zaposlenih kroz razne beneficije. Ovaj aspekt se tokom godina pokazao značajnim za održivost i razvoj poslovanja, a sve zbog uticaja koji ima na zaposlene, koji su najvredniji resurs svake organizacije.

Šta su zapravo kompenzacije i beneficije?

 

Kompenzacije, u najširem smislu, predstavljaju svaku vrstu “nadoknade za obavljen posao”, odnosno postignute rezultate. Sa druge strane, benefiti ne zavise direktno od učinka pojedinca već predstavljaju jedinstven sistem u okviru svake organizacije, dostupan zaposlenima isključivo na osnovu toga što su deo baš te kompanije.

Bez obzira na razliku, oba sistema igraju važnu ulogu u povećanju motivacije i retencije zaposlenih, njihovog angažovanja i produktivnosti, a koji su direktno povezani sa uspehom kompanije. Poslodavci danas imaju veliki izbor i mogućnost kreiranja različitih sistema kompenzacija i beneficija. Ova raznolikost omogućava poslodavcima dobar potencijal za dizajn konkurentnog paketa, odnosno specifičnih kombinacija, koje za cilj imaju da povećaju produktivnost, zadovolje potrebe i isprate motivaciju zaposlenih. S obzirom na heterogenost ljudskih resursa, kreiranje adekvatnog i prilagođenog sistema kompenzacija i beneficija predstavlja veoma složen proces koji podrazumeva sistemski pristup i niz koraka koji prethode samoj implementaciji. Stoga, svako ulaganje u dizajniranje adekvatnog sistema postaje isplativo, a povrat uloženog može biti vidljiv i evaluiran (monitoring povraćaja investicije).

Efekti uspešno postavljenog sistema nagrađivanja:

 • Povećana produktivnost i posvećenost zaposlenih – direktna veza između uspešnosti implementiranog sistema kompenzacija i beneficija utiče na povećanje angažmana zaposlenih; na ovaj način, zaposleni je odgovoran za lični rezultat koji prati određena kompenzacija
 • Povećano zadovoljstvo zaposlenih – obezbeđivanje benefita koji zadovoljavaju potrebe i vrednosti zaposlenih, ostavlja utisak na zaposlene, da kompanija brine o njima
 • Retencija zaposlenih i privlačenje kvalitetnih profila – konkurentnost nadoknada i benefita dovodi do diferencijacije kompanije na tržištu rada, kao i veće zainteresovanosti talenata za kompanijski brend, što vodi značajnomsmanjenju troškova regrutacije i selekcije.

 

Različite kompenzacije i beneficije za različite profile

 

Konkurentan kompenzatorni sistem, zajedno sa benefitima karakteriše prilagođenost, koja je uslovljena pre svega sektorom poslovanja, pozicijom, ali i nivoom pozicije. Ključne faktore prilikom dizajna ovog jedinstvenog sistema igraju motivatori i potrebe samih zaposlenih. Ono što je važno menadžerima, za zaposlene na Blue Collar pozicijama može biti beznačajno. Stoga je neophodno obratiti pažnju ko su krajnji korisnici obezbeđenih kompenzacija i beneficija.

S obzirom na to da menadžerske pozicije uglavnom prate više zarade, skladno odgovornostima koje nosi pozicija, dodatne kompenzacije i benefiti koji doprinose zadovoljstvu zaposlenih na ovim pozicijama vezani su pretežno za intrinzičku motivaciju. Međutim, postoje i drugi tipovi kompenzacija i beneficija koji utiču na zadovoljstvo i povećanje angažovanja menadžera.

 

Neki od ključnih motivatora za menadžerske pozicije su:

 • Razvoj na ličnom i profesionalnom planu (formalni i neformalni treninzi i edukacije)
 • Privatno zdravstveno i penziono osiguranje za zaposlene i članove njihovih porodica
 • Službeni automobil
 • Udeo u deonicama kompanije
 • „Profit sharing“
 • Plaćeno odsustvo usled stručnog usavršavanja
 • Podrška porodici zaposlenih u vidu stipendija za decu
 • Coaching i različita psihološka savetovanja
 • Pružanje stručnih saveta iz različitih oblasti (pravo, finansije i dr.)

 

Svi navedeni benefiti i dodatne kompenzacije, zaposlenima na menadžerskim pozicijama, omogućavaju efikasnije balansiranje privatnog i poslovnog života (work – life balance). Posledično, intenzivira se osećaj lojalnosti kompaniji i kreira se zajednički sistem vrednosti sa organizacijom. Cilj kompanije jeste da dugoročno “veže” zaposlene za organizaciju i zbog toga je neophodno ulagati u tzv. long-term incentives, tj. dizajnirati dugoročni plan ulaganja u zaposlene.

Sa druge strane, Blue Collar pozicije zahtevaju drugačiji pristup. Ono što predstavlja ključne motivatore za zaposlene na ovim pozicijama jesu, pre svega, stabilnost i sigurnost zaposlenja. Neke od ključnih kompenzacija i benefita koji utiču na zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih na ovim pozicijama predstavljaju:

 • Bonusi (najčešće mesečni)
 • Obezbeđeni zdravstveni pregledi (sistematski/specijalistički)
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Dodatni dani godišnjeg odmora
 • Organizovana druženja i različiti događaji koji uključuju članove porodica zaposlenih
 • Team building
 • Nagrade, javne i individualne pohvale i priznanja za ostvarene rezultate zaposlenih.

 

Industrija koja prednjači u pogledu rasprostranjenosti i raznolikosti kompenzacija i beneficija jeste IT industrija. Imamo priliku da svakodnevno upoznajemo nove uslove koje poslodavci nude IT profesionalcima, u cilju privlačenja što kvalitetnijih talenata. Od mogućnosti rada od kuće do relaksacije u play-room-u – IT inženjeri imaju priliku da od poslodavaca dobiju gotovo sve što požele. Sa druge strane, poslodavci u ovom sektoru su omogućili veliki broj različitih benefita, ali moglo bi se reći da su neki od njih izgubili svoju svrhu, te da često nisu vezani za realne potrebe zaposlenih. Istraživanja pokazuju, da pored navedenih benefita, na motivaciju IT stručnjaka utiču i drugi nematerijalni činioci:

 • Mogućnost rada na izazovnim projektima
 • Mogućnost korišćenja specifičnih i inovativnih programskih jezika
 • Tehnička kompetentnost lidera i Project Managera.

 

 

Put ka unapređenju

 

Beneficije, pored kompenzacija, danas igraju važnu ulogu u privlačenju talenata i retenciji zaposlenih. Pored toga, možda još bitniji faktor jeste njihov uticaj na samu motivaciju i posvećenost ljudskih resursa. Dobro osmišljen sistem kompenzacija i beneficija predstavlja moćno oružje svake kompanije.

Pre samog dizajna i implementacije, neophodno je sagledati kompanijske ciljeve, kao i samu strukturu zaposlenog kadra. Svaki pojedinac u određenoj meri doprinosi uspehu kompanije – stoga je i sistem pravednog nagrađivanja neophodna karika u lancu poslovanja.

 

Kako efikasno upravljati sistemom kompenzacija i beneficija?

 

 • Usmerite se na potrebe zaposlenih – detaljno analizirajte za njih značajne vrednosti i motive kroz individualne razgovore i grupne sastanke.
 • Doprinesite da Vaši zaposleni imaju osećaj da su cenjeni i da je njihov rad i doprinos vrednovan na pravi način kroz sistematsku evaluaciju – ne samo njihovog rada, već i poslovnih izazova sa kojima se suočavaju.
 • Osvestite uzročnost direktnih kompenzacija i povežite ih sa produktivnošću zaposlenih; na ovaj način zaposleni pojedinac će u svrhu ostvarivanja dodatne nadoknade za svoj rad ulagati više truda.
 • Budite transparentni i jasni u vezi sa tim zašto su uvedeni benefiti korisni baš za njih. Pomozite im da ih koriste na pravi način.
 • Evaluirajte uspešnost sistema kroz feedback od zaposlenih, i najbitnije – revidirajte ga kada to bude neophodno. Polugodišnja ili godišnja istraživanja značaja postojećih benefita i njihovog korišćenja od strane zaposlenih je odličan metod da se proceni uspeh implementirane strategije vezane za beneficije. Takođe, evaluirajte troškove koje ulažete u sistem benefita – da li vam se oni vraćaju kroz ostvareni kompanijski profit?

 

Kompenzacije i beneficije su efikasne i isplative samo kada prate potrebe zaposlenih, koji posledično dovode do povećanja profita svojim dodatnim zalaganjem i postizanjem visokih rezultata. U suprotnom – postaju ozbiljan trošak za kompaniju. Zato sistemsko planiranje bazirano na realnim potrebama zaposlenih predstavlja ključ za efikasno upravljanje i ostvarivanje konkurentnosti.

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada

 

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
1
0