Rastko Radulović

Senior Consultant                                                                                                                                                        

rastko.radulovic@assert.pro

„Važnost istraživanja ne leži toliko u otkrivanju novih činjenica, koliko u otkrivanju novih načina razmišljanja o njima.“William Lawrence Bragg, britanski fizičar

U toku razgovora sa svojim klijentima, primećujem da svest o važnosti optimizacije HR procesa postaje sve veća. Pri tome, važno je ponuditi integrativne predloge i rešenja koji će na jedinstven način obuhvatiti sve aspekte, poput:

  • selekcije i procene kandidata,
  • dizajna konkurentnog paketa kompenzacija i beneficija i
  • kreiranja plana profesionalnog razvoja svih zaposlenih.

Kako bismo kreirali predloge koji zaista mogu pomoći klijentima u postavljanju dugoročne strategije, neophodno je da u obzir uzmemo POUZDANE I PROVERENE INFORMACIJE SA TRŽIŠTA. A do njih je moguće doći isključivo kontinuiranim praćenjem tržišnih trendova i sistematskom analizom svih relevantnih makro i mikro faktora. Jednom rečju – istraživanjem.

Ipak, istraživanje predstavlja moćan alat samo ukoliko je postavljeno na način koji nas usmerava ka informacijama koje u potpunosti odgovaraju specifičnostima kompanije.

 

Ono što je od presudne važnosti za adekvatnu interpretaciju podataka i njihovo korišćenje u definisanju akcionog plana optimizacije je uzimanje u obzir šireg konteksta i suštinsko razumevanje faktora koji utiču na dobijene podatke. U suprotnom, dobijamo mnoštvo sirovih podataka sa kojima često ne znamo šta da radimo, iako je svaki od njih po sebi vredan. Odnosno, od drveća ne možemo da raspoznamo šumu.

Kako možemo prevazići ove izazove?

Pre svega, kada započinjemo bilo koji istraživački proces, pretragu informacija moramo u potpunosti fokusirati na one koje su za nas relevantne.

Na konkretnom primeru – ukoliko želimo da kreiramo konkurentan paket kompenzacija i beneficija za određenu poziciju, potrebno je da targetiramo one kompanije koje su nam u najvećoj meri slične u pogledu delatnosti kojom se bavimo, veličini i strukturi i drugim kriterijumima.

Čak i tada, može se desiti da dobijemo oprečne informacije.

U ovakvim situacijama, neophodno je da dobijene informacije proverimo korišćenjem višestrukih izvora:

  • koristićemo podatke iz postojećih istraživanja tržišta i izveštaja zvaničnih institucija,
  • pitaćemo eksperte iz relevantne oblasti za njihovu procenu ili konkretnu konsultaciju oko tumačenja dobijenih podataka.

Nekada su podaci koje dobijemo zapravo smisleni, ali nam je potrebna šira slika kako bismo ih razumeli.

 

Kako bismo kreirali precizne estimacije budućih trendova, aktuelne podatke dobijene istraživanjem je potrebno uporediti sa onima dobijenih tokom prethodnih godina.

 

Na primer, možemo utvrditi trenutno konkurentne zarade na tržištu, ali tek ukoliko ih uporedimo sa trendom rasta u prethodnih par godina i razumemo faktore koji su na taj rast uticali, možemo kreirati pouzdan predlog za plan povećanja zarade u predstojećem periodu.

Putem svih navedenih, ali i brojnih drugih načina zasnovanih na ekspertizi i razumevanju tržišta možemo da osiguramo pouzdanost informacija do kojih smo došli istraživanjem. I kada iskoristimo ove informacije kako bismo kreirali predloge za definisanje jasnog akcionog plana optimizacije, potrebno je da u obzir uzmemo povezanost HR procesa koji je bio u fokusu istraživanja sa drugim procesima u kompaniji.

Kako je mudro rekao William Lawrence Bragg – istraživanje i rezultati do kojih njime dolazimo imaju smisla samo ako vode promeni i razvoju. Istraživanje predstavlja polaznu tačku za postavljanje akcionog plana organizacionog razvoja, a sam razvoj vodi daljem istraživanju i proceni efekata uspostavljenih akcija. Začarani krug – ali i čarobna formula uspostavljanja i održavanja uspešnosti jedne organizacije.

Za više informacija o istraživačkim alatima koje koristimo, kliknite OVDE.

Radi zakazivanja sastanaka na temu psihometrijskih alata i testiranja,

kontaktirajte nas na: hello@assert.pro

 

 

 

 

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
1
0