Promena posla, davanje otkaza, kvalitet dostupnih kandidata, podrška u karijernoj tranziciji – iz kog god ugla da se osvrnemo, suočavamo se sa kompleksnošću outplacement procesa ali i sa njegovim zakonitostima. Baš te stabilne karakteristike dobar su početak da outplacement razumemo i osnova su da budemo uspešan učesnik tog procesa.

Promena posla je stresan događaj, intenzitet može da varira.

Na listi od 41 situacije koje ljudi stabilno opažaju kao stresne, čak 11 od njih su usko vezane za promene na poslovnom polju (skala stresa definisana od strane Holmes&Rahe, 1967). Savremeni trendovi svakako čine da udeo stresora iz poslovne sfere budu još dostupniji obzirom na intenzitet promena i tehnološkog progresa. Danas smo svedoci toga da je karijera kao ‘stabilan put na gore’ prevaziđen koncept. Karijeru slikovito možemo zamišljati kao skup iskustava, pozicija, kompanija, kolega i plata, čiji raspored kroz vreme nije predodređen. Za početak, dovoljno je da se složimo oko toga da je pauza između poslova ili promena posla sastavni deo karijere bez koje karijera ne bi to ni bila. Već samom ovom idejom, nivo stresa opada.

Gubitak posla nije nešto čemu težimo, sa druge strane voljna promena takođe izaziva stresnu reakciju. U radu sa klijentima, posebno u teže zapošljivim kategorijama, aktiviramo interne snage i transfer znanja klijenta, a to su alati koji su često bili u mirovanju. Situacije nekad jesu prilično teške ali nisu katastrofalne, što znači da ima prostora da se mnogo toga uradi. Prvi cilj u outplacement-u je redukcija stresa i blokada, čime se oslobađaju mentalne snage da bismo mogli da delamo. Namera nikako nije umanjivanje značaja i težine situacije već podsticanje konstruktivnog nošenja sa promenom.

 

 

 

Pojedinac, kompanija i tržište – outplacement je benefit za sve.

Kvalitet kraja boji novi početak. Tako je u ljubavi ali i na poslovnom planu i zato je outplacement od interesa svim stranama. Tržište i poslodavci imaju potrebu za novim članom tima, nadaju se entuzijastičnom i rasterećenom pojedincu, spremnom za posvećen rad. Kompanija je svesna da bivši zaposleni nikada ne ostaje u prošlom vremenu, već je aktivni učesnik tržišta i ’besplatni’ trajni ambasador brenda poslodavca. Bivši zaposleni oseća da je situacija dovoljno kompleksna i da mu je od koristi povećanje lične vidljivosti na tržištu rada i zapošljivosti. Povrh svega, svima je u interesu prijatan poslovni odnos koji vodi efikasnom i održivom rešavanju situacije.

Sjajan primer je takozvani ‘exit intervju’ koji je zapravo prilika za razvojni razgovor. Komponenta razvojnog se ogleda u prilici da se u psihološki bezbednom prostoru razmene povratne informacije od značaja za dalje poslovanje svih i da se mapiraju polja potencijalnog budućeg kontakta. U tom sigurnom prostoru, razvojnog razgovora, ostaju nesuglasice, krivljenja i bes, a na tržište i nove radne zadatke dolaze spremniji pojedinci i kompanije. Ovakvim pristupom gradi se psihološka sigurnost i zdrava osnova za buduće aktivnosti svih učesnika.

 

Kroz promenu svako može sam, efikasnije je uz podršku.

Zakonitost koja odlikuje svaku promenu je neizvesnost – šta je iza ugla, uz mešavinu uzbuđenja i straha. Splet emocija može da uslovi iskrivljenu sliku trenutne i buduće realnosti. Situacija može biti obojena jakim emocijama, nekada i kontradiktornim, što za posledicu ima otežano nošenje sa situacijom – zato je potreban brižljiv i empatičan monitoring i objektivna povratna informacija. Bez emocija ne bismo imali celokupnu informaciju, ali nezdravim emocijama (i pozitivnim i negativnim) otežavamo zdrave reakcije.

Izvesno je da smo svi u konstantnim karijernim promenama, samo su manje dramatične od akutne jer traju. Digitalizacija, formiranje timova, promena šefa, sve su to profesionalne promene i mi već znamo iz srodnih prethodnih iskustava kako da se sa njima uspešno nosimo. Ono za šta je korisna dodatna pomoć je da se toga i prisetimo kada zatreba. Klijenti često zaborave na koristan transfer znanjakako sam ranije rešavala/o kompleksne situacije, šta sam zanemarila/o u poslednjoj sličnoj situaciji, šta sam super prirodno uradila/o, a šta sam naučila/o za ubuduće? ostajući zarobljeni u trenutnoj situaciji i jednom, sopstvenom pogledu.

 

Podrška se ogleda u osnaživanju – tehničkom.

Klijentima inicijalno veoma znači kreiranje informativne i reprezentativne biografije kako bi krenuli sa apliciranjem, ali pre svega značaj je u psihološkom osnaživanju. Promena posla može biti razvojni proces. Iz tako postavljene situacije, izlazi se sa novim znanjem i utiskom koje ćemo širiti dalje budućim radom i odnosom prema radu. Alate za nošenje sa karijernom promenom imamo u svom arsenalu, samo ih treba prepoznati i aktivirati u punom kapacitetu u ime budućih pobeda.

Na kraju, iz koje god uloge da pristupimo, neka značajna pitanja su nam na raspolaganju:

Šta je u svemu ovome ipak dobro?

Koji resursi su na raspolaganju da pomognu u rešavanju situacije?

Da se kroz godinu dana osvrnem, kako bih volela/o da sam se postavila/o u ovoj situaciji? Tako se i postavi!

 

O Assert Outplacement-u i programima eksterne karijerne podrške, za kompanije ali i fizička lica se možete informisati putem linka ili kontaktirati naš tim konsultanata putem e-mail-a: info@assert.pro

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0