Aktuelna situacija na tržištu rada, praćena periodičnim oscilacijama, utiče na dinamiku poslovanja kompanija. Posledično, postizanje i održavanje uspešnosti poslovanja i konkurentnosti na savremenom tržištu zahteva reviziju postojećih metoda i perspektiva. U savremeni biznis uvode se inovativna rešenja i prakse koje na adekvatan način mogu da isprate aktuelne promene.

Jedna od perspektiva koja omogućava praćenje pozicije kompanije na tržištu, a koja je pretrpela značajne promene jeste procena uspešnosti – kako celokupne organizacije, tako i zaposlenih. Tradicionalan vid procene uspešnosti, u smislu jednogodišnjih razgovora sa menadžerom, za zaposlene je u određenoj meri postala neefikasna, a pojedincima čak i demotivišuć način evaluacije njihovog rada.

Poslodavci se nalaze pred izazovom da osmisle kreativno rešenje za praćenje uspešnosti kompanije kroz praćenje performansi svojih zaposlenih. Performance Management, ili upravljanje performansama predstavlja jedan od alata pomoću kog je moguće ispratiti uspeh i razvoj, ne samo pojedinca već i cele organizacije. Performance Management je proces koji suštinski podrazumeva holistički pristup u upravljanju. Njime su obuhvaćeni svi aspekti organizacije od procene individualnih rezultata do kompanijske kulture. Ono što razlikuje ovaj način monitoringa od konzervativne procene postignuća je pre svega kontinuitet. Uspostavljanje pomenutog načina praćenja rezultata podrazumeva nekoliko segmenata.

Strategija – od temelja do vrha

Iako većina kompanija u početnim fazama razvoja kreira strateške ciljeve koje želi da dostigne, oni često nisu u skladu sa poslovnom praksom i mogućnostima kompanije, a velikom broju zaposlenih su čak i nepoznati. S druge strane, strategija koja je kompleksna i dostupna svim zaposlenima može sadržati nedovoljno definisane ciljeve. Stoga, neophodno je kreirati jednostavnu strategiju sa jasno definisanim ciljevima i učiniti je dostupnom svim zaposlenima. Transparentno komuniciranje zajedničkih interesa i ciljeva je ključno za za njihovo ostvarenje. Strategija nam omogućava da se fokusiramo na uspeh.

KPI – indikatori dobrog rada

Odavno je već poznat pojam ključnih indikatora performansi zaposlenih. Njihova primena je široko rasprostranjena, a koriste se kao vodiči do željenog cilja u različitim segmentima poslovanja. Ključni indikatori, koji proističu iz prethodno postavljene strategije, pružiće nam jasniju sliku o tome kako postići željene rezultate. Glavna odlika dobro postavljenih KPI-jeva jeste mogućnost njihovog merenja i kontinuiranog praćenja. Pomoć u kreiranju relevantnih KPI-jeva mogu nam pružiti tzv. KPQ – key performance questions. Postavljanje pitanja o tome „koje podatke je neophodno prikupiti“ olakšaće nam kreiranje adekvatnih KPI-jeva. Pitanja vezana za definisane ciljeve, pružiće nam odgovor šta nam je to od podataka potrebno, i na koji način ih možemo prikupiti. Objektivan način monitoringa trenutnog stanja organizacije, sektora, projekta ili pojedinca dozvoliće nam da donosimo pravilne odluke o daljem radu. Osim toga, razvojni proces biće olakšan iskustvima koje smo percipirali, evaluirali i evidentirali u toku našeg rada. Adekvatni KPI-jevi će nam poslužiti kao navigacioni sistem – pokazaće nam gde nam je biznis trenutno i gde treba da bude.

Feedback – prečica do vrha

Prilikom evaluacije postignutih rezultata i procene „gde smo i kuda dalje“, neophodno je da zaposleni, menadžeri i drugi stakeholderi dobiju tačne i precizne povratne informacije. Svaki od učesnika u poslovanju organizacije doprinosi njenom uspehu. Izuzetno je važno informisati učesnike o uticaju njihovog rada na napredak kompanije – bio on pozitivan ili negativan. Procena i predlozi za razvoj i unapređenje kod svakog pojedinca uvek treba da se nađe uz samu ocenu kvaliteta rada. Cilj feedback-a jeste pre svega informisanje o postignuću, ali suštinska vrednost se nalazi u korišćenju dobijenih informacija za dalji razvoj veština i sposobnosti zaposlenih, metodologije rada, procesa i svih aspekata koji utiču na biznis. Ovo je jedna od ključnih razlika između Performance Management-a i tradicionalne procene uspešnosti. Uvremenjen i precizan feedback utiče na motivaciju i postignuće zaposlenih, a nadalje dovodi do napretka u svim sferama organizacije.

Revizija – uspeh zahteva promene

Već nekoliko puta pomenut značaj promena na tržištu rada, ali uvremenjenost poslovnih aktivnosti koji određuju kvalitet rada i mogućnost napretka. Performance Management nam omogućava da vršimo monitoring i ispratimo sve promene koje nam se dešavaju. Pravovremena reakcija u vidu revizije KPI-jeva, a nekad i samih strateških ciljeva, je ključ uspeha u savremenom poslovanju. Savet je da se revidiraju svi procesi, metode i ciljevi rada ukoliko organizacija naiđe na izazov – bilo da je u pitanju promena na nivou lokalnog ili globalnog tržišta.

Upravljanje performansama je alat koji se u praksi, iz dana u dan, usavršava. Multinacionalne kompanije, koje koriste pomenuti sistem, konstantno rade na njegovom unapređenju i povećanju fleksibilnosti njegove primene u različitim industrijama i delatnostima poslovanja. Vrlo ekonomičan i prilagodljiv, koncept dostupan svakoj organizaciji – ključ za njegovu efikasnost je pre svega posvećenost zaposlenih, i istrajnost u praćenju koraka koje nam postavlja.

 

Novaković Milena

HR Consultant

 

Zadatak Tima za istraživanje tržišta @Assert je da klijentima pruži detaljan i realan prikaz uslova rada na tržištu, kao i da uspešno mapira sve profile i kadrove zaposlenih i nezaposlenih, kroz različite industrije. Nastojimo da razvijemo tržište u pravcu pravednih i transparentnih uslova za sve zaposlene. Fokusirani smo na kreiranje plana i metodologije, kao i efikasno sprovođenje internih i eksternih istraživanja u skladu sa visokim standardima kvaliteta i efikasnosti, kao i specifičnim potrebama naših klijenata. Predlažemo i implementiramo akcione mere koje dovode do konkurentnog položaja kompanije na tržištu rada.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0