Obezbedite posvećenost vaših zaposlenih ka pružanju najbolje usluge klijentima kompanije

Studija se fokusira na orijentaciju zaposlenih ka postizanju visoko kvalitetnih odnosa sa klijentima. Posvećenost zaposlenih u kreiranju optimalnog iskustva i zadovoljstva klijenata od izrazitog je značaja za generalno poslovanje kompanije. Studija obuhvata perspektivu zaposlenih, kada je u pitanju njihov svakodnevni odnos sa klijentima i drugim relevantnim akterima, ispitujući procese, standarde i aktivnosti koje se prate.

Ova studija vam može pomoći u:
• Sticanju uvida u svakodnevni rad zaposlenih sa klijentima
• Evaluaciju organizacionih procedura i procesa, koji mogu olakšati ili otežavati svakodnevni rad sa klijentima
• Evaluaciju uloge svakog zaposlenog u pružanju najboljeg korisničkog iskustva
• Evaluaciju motivacije i posvećenosti zaposlenih u smislu izgradnje dugoročnog odnosa sa klijentima