Posvetite vreme svojim zaposlenima

Posvećenost i zadovoljstvo zaposlenih povećavaju efektivnost i efikasnost njihovog doprinosa ciljevima kompanije. Stoga, ankete o zadovoljstvu poslom i posvećenosti pružaju osnovu za razumevanje potreba zaposlenih i stvaranje sistematskog plana za prilagođavanje različitih organizacionih aspekata njihovim potrebama. Najznačajniji benefit studije je doprinos razumevanju faktora organizacione kulture i njihovog uticaja na motivaciju zaposlenih i mogućnost njihovog (re)dizajniranja kako bi se maksimalno povećalo angažovanje zaposlenih u kompaniji i izgradila tendencija ka dugotrajnom zadržavanju talenata u kompaniji.

Rezultati studije utiču na:
• Motivaciju zaposlenih
• Optimizaciju performansi zaposlenih
• Dugoročan razvoj i retenciju zaposlenih