Prave informacije u pravo vreme

Efikasan pregled tržišnih trendova u pogledu zarada i drugih kompenzacija i beneficija. U roku od samo 5 do 7 radnih dana, kroz poseban izveštaj, dobićete informacije o rasponima plata na tržištu u industrijama i sektorima od interesa. Na taj način možete proveriti da li određene pozicije u vašoj kompaniji zahtevaju detaljnije ispitivanje ili čak reviziju raspona plata.

Rezultati usluge utiču na:
• Efikasnu razmenu pouzdanih informacija
• Efikasno donošenje odluka