Partner vašem poslu i partner vašim zaposlenima

Ova usluga vam pruža sveobuhvatan program sistematske i profesionalne podrške u svim ključnim HR procesima u kompaniji, kao što su:
• Skrining trenutne strukture ljudskih resursa, procesa i procedura
• Kreiranje plana zapošljavanja i regrutacije
• Definisanje procedura i realizacija procesa regrutacije i zapošljavanja
• Identifikacija potreba, planiranje i realizacija strategije treninga i razvoja zaposlenih
• Evaluacija posla i benchmarking za sve pozicije u okviru kompanije
• Kreiranje plana praćenja učinka za sve pozicije u kompaniji
• Kreiranje plana za sistem nagrađivanja i postavljanje bonus šeme
• Kreiranje plana za poboljšanje posvećenosti i produktivnosti zaposlenih
• Upravljanje onboardingom i obukom zaposlenih
• Praćenje i analiza efikasnosti HR procesa i njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom
• HR Administracija
• Employer Branding
• Usklađivanje svih HR procedura sa poslovnom strategijom

Ovom uslugom dobijate:
• Posvećenog konsultanta za sistematsku i profesionalnu podršku u izvršavanju ključnih HR procesa
• Efikasno i isplativo izvršavanje HR procesa
• Planiranje HR potreba/procesa na mesečnom i kvartalnom nivou, uz redovno izveštavanje o radu
• Outsourcing HR aktivnosti (BPO)
• Objektivnu evaluaciju svih implementiranih/poboljšanih procesa
• Dodatne HR aktivnosti u svrhu podrške biznisu i zaposlenima