Sistematski pregled opštih troškova na različitim lokacijama

Pregled troškova života pruža vam efikasan i sistematičan pregled ključnih uslova vezanih za tržište rada i raspoloživu radnu snagu.
U roku od samo 8 do 10 radnih dana, kroz poseban izveštaj, dobijate informacije o sledećem:
• Prednostima i specifičnostima određene lokacije
• Pregledu radne snage
• Pregledu industrija i konkurentnosti tržišta
• Pregledu potrošačke korpe, njenog odnosa sa visinom plata i cenama komunalija
• Troškovima života (komunalije, cene stanova za iznajmljivanje) na lokacijama od interesa

Ova usluga vam može pomoći u:
• Sticanju promptnog uvida i relevantnih informacija o specifičnostima lokacije u vezi sa radnom snagom i troškovima života
• Optimizaciji efikasnosti donošenja odluka u smislu ulaganja u određeni region ili lokaciju