Konkurentan sistem nagrađivanja kao polazna tačka uspešnog poslovanja

Revizija sistema kompenzacija i beneficija predstavlja niz koraka u procesu dizajniranja i implementacije adekvatnog sistema nagrađivanja zaposlenih. Ova studija se zasniva na renomiranoj Hay metodologiji, koja uključuje procenu profesionalnih izazova radnog mesta, kompetencija potrebnih za njihovo efikasno rešavanje i doprinos određene pozicije uspehu organizacije. Najznačajniji benefit usluge predstavlja objektivna evaluacija posla, koja omogućava kreiranje ili optimizaciju fer i pravednog sistema kompenzacija i beneficija, usklađenog sa tržišnim trendovima i generalnom strategijom klijenta. Navedene akcije imaju efekat povećanja zadovoljstva i posvećenosti zaposlenih u ostvarivanju kompanijskih ciljeva.

Ova studija vam može pomoći u:
• Optimizaciji sistema kompenzacija i beneficija
• Zauzimanju konkurentne pozicije na tržištu u privlačenju i zadržavanju talenata
• Povećanju motivacije i posvećenosti zaposlenih
• Retenciji zaposlenih