Sistematski uvid u sve relevantne aspekte organizacione kulture, dobijen direktno od zaposlenih i nadležnih predstavnika kompanije

Ova studija kreira profil kompanije koji uključuje procenu svih relevantnih aspekata organizacione kulture, a osim toga omogućava davanje predloga za unapređenje i razvoj organizacionih performansi i celokupnog poslovanja kompanije. Benefiti studije su sledeći:
• Pružanje sistematskog i integrativnog pregleda profila kompanije na osnovu 6 dimenzija organizacione kulture po priznatom Hofstede modelu
• Sticanje uvida u motivaciju, zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih kada su u pitanju različiti organizacioni aspekti (kompenzacije i beneficije, radne aktivnosti, autonomija, mogućnosti za profesionalni razvoj, NET Promoter Score itd.)
• Procena stilova rukovođenja i predlaganje ključnih koraka u akcionom planu usmerenih na organizacione promene

Rezultati studije utiču na:
• Poboljšanje motivacije i produktivnosti zaposlenih
• Kontinuirani organizacioni razvoj
• Poboljšanje performansi organizacije
• Strateško poboljšanje poslovanja