Strateški pristup dolaska do talenata

Ova studija je jedan od ključnih segmenata za uspostavljanje efikasnog plana zapošljavanja. Najznačajniji benefit su informacije koje klijent dobija o prisustvu određenih talenata na tržištu, kao i o njihovim finansijskim očekivanjima i motivaciji za promenu posla. Ove informacije omogućavaju efikasan izbor načina dolaska do talenata koji u potpunosti odgovaraju potrebama klijenta prema posebnim kriterijumima (npr. poznavanje nemačkog jezika, iskustvo u upravljanju velikim industrijskim pogonima…).

Ova studija vam može pomoći u:
• Donošenju investicionih odluka u određenoj interesnoj oblasti
• Kreiranju plana akvizicije vrhunskih talenata
• Optimizaciji troškova
• Maksimizaciji efikasnosti procesa regrutacije i zapošljavanja