Svaka kompanija predstavlja složen mehanizam sa jedinstvenim setom vrednosti, pocesa i kulture. Opšti principi i kriterijumi procene mogu biti polazište, ali za vrhunske rezultate potrebno je prilagoditi celokupan proces tako da omogućimo uočavanje baš onakvih ljudi i kompentencija koje će biti idealan spoj sa kompanijom.

Procena kreirana po meri podrazumeva sledeće korake:

Identifikovanje specifičnih potreba i informacija koje želimo da dobijemo procenom.

Izbor najrelevantnije metodologije i alata procene u skladu sa potrebama i ciljevima.

Informisanje zaposlenih o detaljima procesa procene i sprovodjenje assessment-a u skladu sa ciljem procene pomoću tailor-made procene kompetencija, osobina ličnosti, kognitivnih sposobnosti, interesovanja, vrednosti ili potpuno prilagođene 360 stepeni procene zaposlenih.

Analiza rezultata uz mogućnost korišćenja kriterijuma uspešnosti koji su specifični za kompaniju, kroz kreiranje idealnog profila na osnovu rezultata top performera iz kompanije.

Izveštavanje o rezultatima procene uz davanje smernica u skladu sa ciljem procene.

Kako bismo imali jasan uvid u to koliko dobro se kandidat uklapa u određenu organizaciju, ne smemo zanemariti specifičnost svake kompanije kao jedinstvenog sistema. Način poslovanja, organizacijska kultura, veličina kompanije, način komuniciranja, organizacijska struktura, odnosi sa stakeholder-ima su samo deo faktora koji utiču na to da identičan kandidat u jednoj organizaciji ostvari pun potencijal, a u drugoj ne ispuni očekivanja pozicije. Zato je naša prilagođena procena daje dodatnu vrednost prilikom procesa odabira kandidata.