Procena prodajnih veština

U svom asortimanu alata za procenu imamo upitnik koji procenjuje potencijal osobe za rad na poslovima konsultantske prodaje, predviđa uspešnost osobe u prodajnim aktivnostima i identifikuje prodajne veštine koje je potrebno dalje razvijati. Upitnik je na srpskom jeziku a rezultati se ocenjuju na osnovu normi dobijenih na srpskom uzorku ispitanika, što znači da je upitnik procene u potpunosti prilagođen srpskoj kulturi.
Assessment je namenjen svima koji žele da na pouzdan i precizan način procene prodajne veštine kandidata i zaposlenih, bilo da rade skrining i selekciju novih zaposlenih ili žele da unaprede veštine postojećeg prodajnog tima i poboljšaju njegov performans.

Procena blagostanja zaposlenih (wellbeing)

Omogućavamo procenu trenutnog stepena blagostanja zaposlenih, koje je takođe jedan od ključnih faktora za predviđanje uspešnosti na poslu.
Zasnovana na najnovijim teorijama iz oblasti organizacijske i industrijske psihologije, ova procena se može koristiti za procenu opšteg blagostanja zaposlenih a informacije koje pruža omogućavaju kreiranje akcionih planova za povećanje zadovoljstva poslom.

Sken organizacijske kulture

Kroz potpuno prilagođen assessment identifikujemo vrednosti i organizacionu kulturu u vašoj kompaniji. Ove informacije kasnije koristimo za procenu uklapanja novih zaposlenih u vašu organizaciju.