Identifikujte snage i prostor za razvoj svojih zaposlenih. Sistemski pristup razvoju talenata u organizaciji je siguran put ka strateškom i dugoročnom razvoju same organizacije.

Šta je potrebno ako želimo da proces procene stavimo u funkciju razvoja pojedinaca, grupa i organizacije?

  • Da jasno identifikujemo specifične potrebe i informacije koje želimo da dobijemo procenom.
  • Da izaberemo parvo metodološko rešenje u skladu sa postavljenim ciljevima (intervju zasnovan na kompetencijama, testovi ličnosti, testovi sposobnosti, sveobuhvatni centar procene, 360 stepeni procena…)
  • Da adekvatno pripremimo i uvedemo zaposlene u proces selekcije.
  • Da masksimizujemo uvide dobijene iz procesa procene, a sve kako bismo što preciznije definisali prostor za razvoj.
  • Da identifikujemo pojedince i talente sa visokim potencijalima koje je potrebno uključiti u razvojne programe.
  • Da uradimo detalju evaluaciju celog procesa i unapredimo svaki sledeći process procene.

Assert Assessment konsultanti vam mogu pružiti podršku u svakom delu procesa procene u funkciji razvoja ljudi i organizacije.

Koristite profesionalnu procenu kako biste na objektivan način identifikovali razvojne potrebe zaposlenih, optimizovali kreiranje razvojnih planova i budžeta na nivou kompanije ili omogućili donošenje pravih odluka u vezi sa unapređenjem ili reorganizacijom.