Razvoju smo dali novi izgled i formu!

Gejmifikacijom i gejmifikovanim sadržajem učinili smo naše razvojne programe privlačnijim i zabavnijim, zadržavajući kvalitet sadržaja i primenljivost naučenog u svakodnevnom radu.

Ozbiljna igra – ključan pokretač promene i razvoja

Gejmifikovan trening – Gamelearn

Ostvarili smo partnerstvo sa Gamelearn-om,  #1 game-based platformom za učenje u korporativnom kontekstu. Osim široke palete igara za razvoj različitih veština, na raspolaganju je i mogućnost kreiranja potpuno novih, 100% prilagođenih ozbiljnih igara, za specifične kompanijske procese i potrebe.

Off-the-shelf treninzi – Ozbiljne igre koje tradicionalne poslovne veštine razvijaju na drugačiji način! Kombinacijom kvalitetnog edukativnog sadržaja sa simulacijom realnih situacija i elementima gejmifikacije, Gamelearn ozbiljne online igre razvijaju veštine poput liderstva, upravljanja vremenom, pregovaranja, podrške potrošačima i još mnogo toga, u roku od 1 do 10 sati aktivnog igranja.

Gejmifikacija procesa – kreiranje ozbiljnih igara za potrebe digitalizacije kompanijskih procesa poput interne komunikacije i onboarding-a, što olakšava unifikaciju procesa i rad timova i pojedinaca na više lokacija.

Tailor-made igre – 100% prilagođene vašim potrebama. Prateći Gamelearn metodologiju kreiramo potpuno nove igre koje odgovaraju na vaše specifične razvojne potrebe, razvijajući targetirane veštine kroz prilagođene simulacije relevantnih situacija.

Čemu služe gejmifikovani razvojni programi?

  • za razvoj specifičnih veština
  • za digitalizaciju procesa učenja i razmene informacija
  • za unapređenje angažmana i motivacije učesnika tokom razvojnog programa

Gejmifikovana radionica – Lego® Serious Play®

Koristeći Lego® Serious Play® (LSP) metodologiju, sertifikovani facilitatori ponudiće Vam alat i priliku da u bezbednom okruženju istražite stavove, steknete nove uvide, upoznate saradnike i definišete principe koji će usmeravati buduće timske odluke i dinamiku. Polazeći od pretpostavke da se odgovor na kompleksne izazove krije u kolektivnom znanju unutar grupe, LSP metodologija pruža odličnu osnovu za planiranje i delovanje u aktuelnim ali i budućim izazovnim situacijama.

Šta dobijate učestvovanjem u Lego® Serious Play® radionici?

  • Upoznavanje i povezivanje tima
  • Bolje razumevanje timskih proceesa
  • Sagledavanje šire slike i razumevanje različitih perspektiva
  • Olakšavanje i unapređenje procesa komunikacije u ciju rešavanja problema