Da li ste nekada radili neki test ličnosti ili inteligencije koji ste pronašli na internetu ili u časopisu? Verovatno Vam je delovalo zanimljivo, hteli ste da se zabavite i možda usput saznate nešto novo o sebi. A da li ste znali da pored ovakve „lake zabave“, postoji čitava oblast profesionalne, naučno zasnovane i precizne procene koja može biti višestruko korisna za Vaš lični i profesionalni razvoj?

Jedna od odlika savremenog profesionalca je težnja ka ličnom i profesionalnom razvoju i usavršavanju. Savremeno poslovanje je promenjivo i konstantne inovacije impliciraju definisanje novih standarda i normi uspeha. Postaje jasno da je težnja ka kontinuiranom učenju i razvoju neophodna i jedna od ključnih karakteristika uspešnih ljudi. U idealnom svetu, na tom putu razvoja imate podršku poslodavca u vidu kompanijskih learning & development programa, budžeta za treninge i menadžera koji Vam pomaže u identifikovanju i ostvarenju karijernih ciljeva. Ali šta ako u realnom svetu trenutno nemate poslodavca koji bi ulagao u Vaš razvoj? Ili Vaš poslodavac ne prepoznaje Vaše razvojne želje, nema budžet ili vreme za razvojni program?

 

Uzmi razvoj u svoje ruke.

 

Logično, početak procesa razvoja podrazumeva identifikovanje trenutnog „stanja“, Vaših potencijala i smera u kojem razvoj treba da ide. To dalje implicira da Vaš prvi korak kada preuzmete kormilo svog razvoja treba da bude samospoznaja i povećanje samosvesnosti o sopstvenim karakteristikama. Kada već imate kormilo u svojim rukama, dobar pravac na tom putovanju treba da održite korišćenjem psihometrijski validnih testova i drugih alata koji daju tačne i pouzdane rezultate koje za Vas administriraju obučeni profesionalci. To je mogućnost koja je danas dostupna svakome ko želi da radi na sebi, bez obzira da li je u radnom odnosu ili ne.

Jedna od uobičajenih reakcija na putu otkrivanja sopstvenih karakteristika može biti otpor ili strah zbog neizvesnosti šta ćemo otkriti. Niko ne voli da sazna nešto „negativno“ ili neočekivano o sebi, zar ne? Međutim svaka informacija, čak i ona o našim slabostima, je vredna zbog svog razvojnog potencijala i treba je iskoristiti za lični rast i razvoj.

Da li ste se nekada zapitali šta možete sami da učinite za sebe kada je reč o Vašoj karijeri.

 

 

Kako biti siguran u izbor karijere

 

Suočen sa tržištem rada, čovek se susreće sa brojnim dilemama na koji način usmeriti svoju karijeru. Postavlja se pitanje da li pratiti tržišne trendove, birati profitabilna zanimanja ili se rukovoditi svojim interesovanjima? Pitamo se i da li je sada pravi trenutak za naš izbor? Jedna od najvećih dilema sa kojom se susrećemo je i pitanje da li je određena karijera dobar izbor za nas ili „da li sam ja za to?“ Suočen sa promenom posla, čovek se pita i kako da bude siguran da će na drugom mestu biti bolje?

U ovakvim situacijama, kome bi bile korisnije informacije o našim sposobnostima, veštinama, vrednostima, interesovanjima, osobinama ličnosti ili faktorima koji nas motivišu – nego nama samima? Okrenite se sebi pre nego što se okrenete tržištu. Osoba koja poznaje svoje snage i kvalitete može ih istaći i demonstrirati poslodavcima prilikom traženja ili promene posla i bolje se pozicionirati na tržištu.

Bolje odluke doprinose većem zadovoljstvu.

 

Jedan od najznačajnijih benefita povećanja samosvesnosti ogleda se u poboljšanju kvaliteta odluka – od toga koju karijeru da izaberemo, do toga kakvog partnera želimo i koji hobiji odgovaraju našem temperamentu i sposobnostima. Naravno, možemo odluke donositi i sami, ali uz profesionalnu podršku donošenje odluka je održivo i efikasnije jer imamo više objektivnih informacija i argumenata. Kao konsekvenca, bolje odluke doprinose većem zadovoljstvu i sreći na poslu i u drugim aspektima života. Procenom naših sposobnosti i veština za određene poslove u mogućnosti smo da biramo i usmeravamo karijeru na način da bude produžetak našeg identiteta i tako budemo zadovoljniji.

Proces samootkrivanja je dobra osnova za samoinicijativne bihejvioralne promene i kontinuirano, celoživotno učenje. Nijedna promena nije laka, a samootkrivanje nam pomaže da otkrijemo razloge koji leže u osnovi našeg neželjenog ponašanja što nam omogućava da ga promenimo. Takve promene su osnovna akcija na putu našeg razvoja i prosperiteta.

Generalno, poznavanje svojih snaga jača samopouzdanje, blagotvorno deluje na mentalno zdravlje i pomaže u upravljanju stresom. Poznavanje „mana“ nam omogućava da odredimo dobar smer svog razvojnog puta.

Bolja samosvesnost nam pomaže i u ostvarivanju kvalitetnijih odnosa sa drugima. Boljim poznavanjem sebe upoznajemo svoje resurse i snage koje možemo usmeriti na sprečavanje potencijalnih konflikta sa osobama sa kojima dolazimo u kontakt na poslu – kolegama, nadređenima ili podređenima. Takođe, ako dobro poznajemo sebe, novi poslovni odnosi u koje ulazimo će više biti usklađeni sa našim dugoročnim ciljevima i aspiracijama, te imati veću verovatnoću za kvalitet i dugotrajnost.

 

Ostvarite svoj maksimalni potencijal.

 

Kada jednom shvatimo koje nam mogućnosti otvara uvid u naše karakteristike, kao što su naša interesovanja, vrednosti, talenti, osobine i sposobnosti, nećemo moći da odolimo a da se ne pozabavimo procenom  sebe. Bilo zbog urođene ljudske radoznalosti da bolje upoznamo sebe ili zbog višestruke korisnosti koje nam ona pruža. I što je najbolje, procena nije rezervisana za poslodavce i proces selekcije kandidata. Samospoznaja je nešto što svako može uraditi sam za sebe, uz pomoć profesionalnog partnera za lični razvoj kao što je Assert International.

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
0
0