Bilo da je u pitanju velika korporacija ili kompanija manje veličine, svaka organizacija okuplja veliki broj različitih individua koje poseduju jedinstveno iskustvo, stavove, interesovanja i način razmišljanja. Ono što ih sve okuplja na istom mestu i pruža kohezivan karakter jeste organizacijska kultura. Koncept kulture koja treba da ujedini sve zaposlene u okviru jedne kompanije predstavlja skup određenih pravila, praksi i uverenja koji imaju zadatak da ideološki vode do zajedničkog cilja, tačnije uspeha. Organizacijska kultura određuje direkciju rada i angažmana svakog zaposlenog pojedinačno, ali ih isto tako ujedinjuje u jedan tim, kako bi se obezbedio što bolji performans. Takođe, vrlo bitno – postavlja modele poželjnog ponašanja zaposlenih u međuljudskim odnosima.

Izgradnja organizacijske kulture podrazumeva uključivanje i posvećenost svih zaposlenih. Osim board-a direktora svaki zaposleni oblikuje kulturu i okruženje u kom radi. Posvećenost istom cilju definisaće kulturu koja treba da bude prihvatljiva i adekvatno prilagođena svima koji je obrazuju.

Uspešnost

Određeni broj poslodavaca često razmišlja u pravcu implementacije organizacijske kulture drugih kompanija koja se pokazala uspešnom i čiji su zaposleni jasno iskazali svoje zadovoljstvo istom. Međutim, kako ne postoje dva ista čoveka tako ni kulture nisu iste. Još važnije – ne postoji univerzalno uspešna kultura. Na uspeh organizacijske kulture utiče više faktora. Pored samih zaposlenih, tu su i priroda posla i svi stakeholder-i koji učestvuju u zajedničkom biznisu.

Uticaj

Svakodnevni rad obiluje brojnim interakcijama kako sa kolegama, tako i sa spoljnim saradnicima i klijentima. Manifestacija ponašanja zaposlenih uveliko zavisi od internih procedura i kodeksa, ali i od same individue, njenog temperamenta i karaktera. Jasno definisani standardi i obrasci ponašanja u velikoj meri utiču na interpersonalne odnose u kompaniji, ali i van nje. Veliki broj nas je upoznat sa liberalnom kulturom koju možemo sresti u globalnim korporacijama poput Google-a i Microsoft-a koji neguju znanje i inovativnost zaposlenih bez striktnih i konzervativnih ograničenja u svakodnevnom ponašanju. Ovaj primer demonstrira jačinu uticaja organizacijske kulture koja otvara, odnosno zatvara vrata kompaniji na tržištu. Njen doprinos Employer Branding-u je izuzetno važan kako zbog privlačenja top performera tako i zbog “dobrog glasa” koji ostavlja na tržištu. Na ovaj način, stvara se identitet koji privlači klijente, korisnike, a biznis se razvija u željenom pravcu.

Pored međuljudskih odnosa, kultura ima direktan uticaj i na rezultate koje kompanija ostvaruje. U današnje vreme, a naročito u budućnosti, autokratska forma menadžmenta neće biti pozitivno percipirana od strane generacije Z koja će postati dominantna populacija na tržištu radne snage. Preduslov za produktivnost, u zdravom kolektivu, svakako je motivacija zaposlenih. Nejasno postavljena očekivanja u ponašanju i radu kao i kultura koja obiluje kontradiktornošću demotivišuće utiče na zaposlene i umanjuje njihovu posvećenost svakodnevnim zadacima.

Implementacija

Već je rečeno da kreiranje i implementacija željene kulture zahteva posvećenost svih zaposlenih. Identifikovati vrednosti i ciljeve koji se žele ostvariti su preduslov za kreiranje adekvatne kulture. Glavni ključ jeste usklađenost ova dva segmenta. Jasan plan implementacije i funkcionisanja poslovnih procesa predstavlja drugi korak ka uspešnoj realizaciji izgradnje organizacijske kulture. No, ne zaboravimo i osnovnu jedinicu koja čini jednu organizaciju – ljude. Svaki pojedinac pre svega treba da razume viziju i misiju kompanije u kojoj radi, vrednosti i standarde ponašanja. Jedino na taj način može se očekivati uspeh u radu i napredak čitave organizacije.

Saveti proistekli iz mnogobrojnih istraživanja naglašavaju značaj određenih aspekata koji su preduslov zdrave i motivišuće organizacijske kulture.

  • Svrha – iako zvuči zdravorazumski da najznačajniji uticaj na zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih ima kompenzacija, najnovija istraživanja su pokazala da je to ipak osećanje svrhe i razumevanje doprinosa njihovog rada na generalni uspeh kompanije;
  • Engagement – kultura mora biti usmerena na povećanje posvećenosti zaposlenih; bez obzira na aktuelne promene i tehnološki napredak, posvećenost zaposlenih je i dalje broj jedan uzrok visokih performansi, odnosno kvaliteta usluga/proizvoda; globalna studija (Gallup, 2019) potvrđuje da kompanije koje poseduju kulturu koja engage-uje svoje zaposlene ima i do 40% bolji kvalitet proizvoda ili usluga;
  • Razvoj – organizacija koja je usmerena na razvoj svojih zaposlenih, kako na profesionalnom tako i na ličnom planu, u savremenom biznisu ima mnogo više šansi da postane uspešna i kompetitivna na tržištu; generacije koje ulaze u poslovni svet sve više zahtevaju znanje i usavršavanje umesto hijerarhijskog napredovanja;
  • Komunikacija – transparentnost u deljenju informacija značajnih za svakodnevni rad i efikasno funkcionisanje kompanijskih procesa je izuzetno važna svim zaposlenima; ukoliko se informacije ne komuniciraju otvoreno i jasno, zaposleni će imati osećaj da kompanija nema poverenja u njega, te dolazi do pada motivacije i aktivne demonstracije nezadovoljstva;
  • Liderstvo – poslednje, ali ne manje bitno, jeste način vođenja zaposlenih i timova; mikromenadžment i autokratski stil vođenja su se pokazali kao izuzetno neefikasni; sa druge strane lideri koji podržavaju tim, koji se oslanjaju na sposobnosti i iskustva svojih zaposlenih su uspešni i visoko cenjeni; lideri koji se usmeravaju na svakodnevnu komunikaciju sa zaposlenima, koji se fokusiraju na snage umesto na slabosti postaju jedan od stubova uspešne kulture;

 

Implementacija željene organizacijske kulture je dugotrajan proces, ali njeni efekti postaju vidljivi ubrzo po iniciranju planiranih akcija. Budite osoba koja će svakodnevno biti primer poštovanja postavljenih standarda i vrednosti. Nagradite sve zaposlene koji su svojim ponašanjem doprineli uspehu, a one koji se ne ističu podstaknite da idu ka vrhu. Budite uporni jer su efekti organizacijske kulture dugoročni, te će takav biti i vaš uspeh.

 

Novaković Milena

HR Consultant

Informacije na ovoj stranici su mi korisne
1
0